Slniečko_september_2019_Vladimír_Král

Slniečko 1/2019

Obálku septembrového čísla nakreslil Vladimír Král

02 Ján Uličiansky, Mária Ďuríčková: Zlatá brána Márie Ďuríčkovej (ilustrácie Vladimír Král)

03 Mária Ďuríčková: Danka a Janka (ilustrácie Vladimír Král)

04 – 05 Mária Ďuríčková: Posledné vedro (ilustrácie Juraj Balogh)

06 – 07 Joško Mrkvička: September (ilustrácie Juraj Martiška)

08 – 09 Naše divy – Deviatková Marienka: Veronika Šikulová (ilustrácie Filip Horník)

10 – 11 Deti v zelenom – September: Marta Šurinová v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE ((ilustrácie Michaela Mihalyi)

12 – 13 Komiks SuperMarienka: Soňa Balážová (ilustrácie David Marcin) 

14 – 15 Súťaž Povesti Dunajskej kráľovnej

16 – 17 Vševedko- Ústivá poklona: Ladislav Švihran (ilustrácie David Soboň)

18 Výlet – Po stopách Lízy z Trojice (ilustrácie Vladimír Král)

19 Galéria – Vincent Hložník

20 – 21 Komiks Zlatý zub: Soňa Balážová (ilustrácie David Marcin) 

22 -23 Informácie o novom ročníku Slniečka a výsledky súťaží

24 O peknej knižke: Toddler Punk

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2019

Číslo

1

ISSN

0139-911X09

Časopis