Slniečko 4/2018

Obálku časopisu nakreslila Petra Lukovicsová

02-03 Milan Rúfus - jubileum, ilustrovala Veronika Klímová

04-05 Toňa Revajová: Rok Sivka Ohniváka, ilustroval Juraj Martiška

06-07Jožko Mrkvička (napísala Margita Ivaničková, nakreslil Juraj Martiška)

08-09 Ľubica Kepštová: Sladké divy Slovenska, ilustrovala Adela Režná

10-11 Deti v zelenom, napísala Marta Šurinová, ilustrovala Marta Mészárosová

12-14 Alexandra Salmela: Strom - 2. O tom, čo chcela princezná a čo nedovolil Bloegloek, ilustrovala Martina Matlovičová

15 Úloha, ilustrovalo Agrafka Art Studio

16-17 Ladislav Švihran: Bez nich katastrofa - Cukor, ilustroval David Soboň

18 Kŕmidlá pre vtáčiky, ilustrovala Kristína Kubáňová

19 Galéria Slniečka: Vladimír Machaj

20-21 Zlatý zub, napísala Soňa Balážová, nakreslil Dávid Marcin

22 Škultétyho rečňovanky

23 Výsledky súťaží

24 Slniečko o peknej knižke - Milan Rúfus: Koza rohatá a iné rozprávky

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2018

Číslo

4

ISSN

0139-911X12

Časopis