Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2000

Číslo

6

ISSN

0139-911X

Časopis