Slniečko_obálka_6_2019

Slniečko 6/2019

Obálku časopisu nakreslila Marta Mészárosová

02-03 Ondrej Sliacky: Ako turoň zachránil Čičmany pred turkami, ilustrovala Han illustration

04-05 Diana Mašlejová: Kráľovskí agenti, ilustroval Ďuro Balogh

06-07Jožko Mrkvička (napísala Margita Ivaničková, nakreslil Juraj Martiška)

08-09 Marta Šurinová: Tatranský hvizdák, ilustroval Jozef Gľaba

10-11 Deti v zelenom, napísala Marta Šurinová, ilustrovala Hedviga Gutierrez

12-14 Alexandra Salmela: Strom - 6. O plači a o tom, čo sa skrývalo v diere, ilustrovala Martina Matlovičová

15 Umenie - Pozvánka do galérie či galéry?, ilustroval Vladimír Král

16-17 Ladislav Švihran: Bez nich katastrofa - Jablko, ilustroval David Soboň

18 Hra - Hľadaj a nájdi!, ilustrovala Mária Nerádová

19 Galéria Slniečka: Peter Kľúčik

20-21 Zlatý zub, napísala Soňa Balážová, nakreslil Dávid Marcin

22 Hra - Zlatý zub, napísala Soňa Balážová, nakreslil Dávid Marcin

23 Výsledky súťaží

24 Slniečko o peknej knižke - Gabriela Futová a Katarína Škorupová: Hups, Rups a Šups, ilustrovala Katarína Ilkovičová

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2019

Číslo

6

ISSN

0139-911X02

Časopis