Slniečko 6/2023

Autorkou obálky je Hedviga M. Gutierrez

 

02-03 Zuzana Csontosová: Lebo medveď; ilustrovala Marta Matus

04-05 Lenka Šafranová: Hľadá sa Yeti; ilustrovala Eva Škandíková

06-07 Jožko Mrkvička; gramatické chyby opravuje Ján Púček; ilustroval Filip Horník

08-10 Nikola Aronová: Srdce na mieste - Kopce moje milované; ilustrovala Nikola Aronová

11  50 dobrodružstiev; ilustrovala Nikola Aronová

12-13 Deti v zelenom: Najkratší mesiac; pripravuje Marta Šurinová; ilustrovala Johanka Janošíková

14-16 Škriatok Breptík: a veľký komár na ceste; napísal Ján Uličiansky; ilustroval Peter Ličko

17 David Soboň: Káva - ilustrované dejiny dúšok po dúšku; ilustroval David Soboň

18-19 Továreň stratených snov - komiksový príbeh zo Slniečka, píše Andrej Kolenčík, kreslí Marek Rubec

20-21 Vladimír a Ivan Popovičovci: Snehuliaci sú bitkári, Ján Navrátil: Sen o lete, Ľubomír Feldek: Rozprávka o snehuliakovi; ilustrovala Zuzana Šebelová

22 Eniki Beniki; pripravila Mária Števková, ilustrovala Mária Nerádová

23 Výsledky súťaží

24 O peknej knižke: Meduška; napísala Elena Čepková, ilustrovala Katarína Vavrová

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2023

Číslo

6

ISSN

0139-911X

Časopis