Slniečko_obálka_7_2019

Slniečko 7/2019

Obálku časopisu nakreslila Mária Nerádová

02-03 Ján Milčák: Bocianovo tajomstvo, ilustrovala Kristína Šimková

04-05 Petra Hilbert: Pepína z Longitálu, ilustrovala Mária Makeeva

06-07Jožko Mrkvička (napísala Margita Ivaničková, nakreslil Juraj Martiška)

08-09 Čierne diery: Slavošovský papierový sen, ilustrovala Lucia Žatkuliaková

10-11 Deti v zelenom, napísala Marta Šurinová, ilustrovala Soňa Juríková

12-14 Alexandra Salmela: Strom - 7. O stratených daroch a nečakanej pomoci, ilustrovala Martina Matlovičová

15 Jana Šimulčíková: Rozprávková trojruža, ilustrovala Miroslava Rudášová

16-17 Ladislav Švihran: Bez nich katastrofa - Soľ, ilustroval David Soboň

18 Tvor - Koláž, pripravila Kristína Kubáňová, ilustrovala Mária Nerádová

19 Galéria Slniečka: Irena Tarasová

20-21 Zlatý zub, napísala Soňa Balážová, nakreslil Dávid Marcin

22 Súťaž - Povesti dunajskej kráľovnej, ilustrovala Adela Režná

23 Výsledky súťaží

24 Slniečko o peknej knižke - Petra Hilbert: Pepína z Longitálu, ilustrovala Mária Makeeva

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2019

Číslo

7

ISSN

0139-911X03

Časopis