Slniečko_obálka_8_2019

Slniečko 8/2019

Obálku časopisu nakreslila David Soboň

02-03 Ondrej Sliacky: Povesť o mníchovi Cypriánovi, ilustrovala Ďuro Balogh

04-05 Vincent Šikula: Výdušok, ilustroval Martin Kellenberger

06-07Jožko Mrkvička (napísala Margita Ivaničková, nakreslil Juraj Martiška)

08-09 Miroslav Saniga: Hlucháň hôrny, ilustroval Jozef Gľaba

10-11 Deti v zelenom, napísala Marta Šurinová, ilustroval Matúš Maťátko

12-14 Alexandra Salmela: Strom - 8. O veciach skrytých pod zemou, ilustrovala Martina Matlovičová

15 Medzinárodný deň detskej knihy

16-17 Ladislav Švihran: Bez nich katastrofa - Polievka, ilustroval David Soboň

18 Čítanie: Na kraji lesa, ilustrovala Ilona Polanski

19 Galéria Slniečka: Milan Laluha

20-21 Zlatý zub, napísala Soňa Balážová, nakreslil Dávid Marcin

22 Noc s Andersenom, Ilustroval Matúš Maťátko

23 Výsledky súťaží

24 Slniečko o peknej knižke - Monika Kompaníková: Kde je Ester N?, ilustrovala Barbora Idesová

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2019

Číslo

8

ISSN

0139-911X04

Časopis