Slniečko 8/2020

Obálka od Adely Režnej https://www.asil.sk/adela-rezna

02-03 Marta Šurinová: Pimpuš a padajúca hviezda, ilustrovala Miriam Horňáková https://www.instagram.com/mircatkoo/

04 Divadelná abeceda: "D ako drevo", napísal Ján Uličiansky, ilustrovala Mária Nerádová  https://www.behance.net/marianeradova 

05 Divadelný slovníček, napísala Barbora Zamišková, ilustrovala Mária Nerádová  https://www.behance.net/marianeradova 

06-07 Jožko Mrkvička, napísal Janko Púček, ilustroval Juraj Martiška http://www.martiska.eu/

08-09 Naše divy - Tajomstvo divotvorného stromu, napísala Ľubica Kepštová, ilustrovala Simona Čechová  https://www.simonacechova.com/                  

10-11 Deti v zelenom, napísala Marta Šurinová v spolupráci s inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE, ilustrovala Miroslava Rudášová https://www.behance.net/mirkanrgcf6e    

12-13 Lesmírna odysea: Kapitola o ornitologickej nástrahe, napísali Jakub Lužina a Soňa Uriková, ilustroval Jozef Gľaba https://www.behance.net/JozefGlaba

14-15 Lebopreto: Nehu namiesto snehu, napísal Michal Hvorecký, ilustrovala Petra Lukovicsová https://www.instagram.com/petralukovics/

16-17 Vševedko - Voňavá vreckovka?!, napísal Ladislav Švihran, ilustroval David Soboň https://www.instagram.com/david_sobon_illustration/

18 Ján Turan: Básne, ilustrovala Marta Meszárošová https://www.asil.sk/marta-meszarosova

19 Galéria Slniečka: Róbert Brun

20-21 Komiks - Zlatý zub, napísala Soňa Balážová, nakreslil Dávid Marcin https://www.behance.net/davidmarcin

22 Noc s Andersenom, ilustrovala Marta Meszárošová https://www.asil.sk/marta-meszarosova

23 Výsledky súťaží

24 O peknej knižke: O zlatej rybke - napísali Mária Števková a Jozef Kroner, ilustrovala Katarína Ilkovičová http://katarinailkovic.co , https://www.litcentrum.sk/dielo/o-zlatej-rybke-o-rybke-belicke

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2020

Číslo

8

ISSN

0139-911X09-04

Časopis