Slniečko_april_2021_David_Marcin

Slniečko 8/2021

Autorom obálky je Dávid Marcin https://www.behance.net/davidmarcin

02-04 Veronika Dianišková: Ako sa dom stal plachetnicou; ilustrovala Miroslava Rudášová https://www.behance.net/mirkanrgcf6e

05  Dávid Dziak: Zápisník jedného chlapca; ilustrovala Katarína Ilkovičová http://katarinailkovic.com/index.php?page=portfolio

06-07 Jožko Mrkvička; gramatické chyby opravuje Ján Púček; ilustroval Juraj Martiška http://www.martiska.eu/

08-10 Gabriela Futová: Srdce na mieste - Milovaná malá Veľká rLodina; ilustrovala Lucia Zednikovičová https://www.asil.sk/lucia-zednikovicova

11 Báseň Hrdinka; ilustrovala Han https://www.hanillu.com/

12-13 Silvia Kaščáková: Z rodinného albumu (básne); ilustroval Peter Ličko https://www.instagram.com/peter.lici/

14-15 Deti v zelenom: Vrtkavý mesiac; pripravuje Marta Šurinová; ilustrovala Zuzana Šebelová https://www.behance.net/ZuzanaSebelova

16-17 Michal Hvorecký: Lebopreto - Tvrdé pančuchy; ilustrovala Petra Lukovicsová https://www.asil.sk/petra-lukovicsova

18-19 Hra:Sila plátenného vrecúška - Pripravené v spolupráci s EDUVISION, s. r. o., a jej školským projektom Pre lepšiu budúcnosť Zeme; ilustroval David Soboň https://www.asil.sk/david-sobon

20-21 Marek a svetložrúti - komiksový príbeh Slniečka, píše Timotej Lukovič, ilustruje Klára Štefanovičová https://www.behance.net/klarastefanovic

22 Súťaž; ilustroval David Soboň https://www.asil.sk/david-sobon

23 Výsledky súťaží, Slniečková listáreň

24 O peknej knižke: Záhada knižnice na konci ulice; napísala Kristína Baluchová; ilustrovala Hedviga Gutierrez https://www.asil.sk/hedviga-gutierrez

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2021

Číslo

8

ISSN

0139-911X

Časopis