2004,
 Ruský jazyk

Tajna sfinksa

2004,
 1. vydanie

Desať hier

2004,
 1. vydanie

Komorné hry

BAUDERSIMA, Igor - SCHIMMELPFENNIG, Roland - OSTERMAIER, Albert - LOHER, Dea - WALSER, Theresia
2004,
 1. vydanie

Nemecká dráma

DURASOVÁ, Marguerite
2003,
 1. vydanie

Hry [3]

IONESCO, Eugéne
2003,
 1. vydanie

Improvizácia na Alme. Plešivá speváčka

KOLTÉS, Bernard-Marie
2003,
 1. vydanie

Návrat do púšte

2002,
 1. vydanie

Dráma 2001.

Stránky