2011,
 1. vydanie

Hra ako divadlo

Podoby a premeny hrdinu v súčasnom divadle
2011,
 1. vydanie

Podoby a premeny hrdinu v súčasnom divadle

2011,
 1. vydanie

Divadelná hra

2011,
 1. vydanie

Za vlasť!

2011,
 1. vydanie

Divadelný ústav 1961 - 2011

SHAKESPEARE, William
2011,
 1. vydanie

Zimná rozprávka

VINAŘ, Josef
2010,
 1. vydanie

Hercova tvár I.

AISCHYLOS - EURIPIDES - MENANDROS
2010,
 1. vydanie

Prikovaný Prometheus. Trójanky. Odľud

ARISTOFANES
2010,
 1. vydanie

Vtáci, Žaby

Stránky