2011,
 1. vydanie

Za vlasť!

2011,
 1. vydanie

Divadelný ústav 1961 - 2011

SHAKESPEARE, William
2011,
 1. vydanie

Zimná rozprávka

VINAŘ, Josef
2010,
 1. vydanie

Hercova tvár I.

AISCHYLOS - EURIPIDES - MENANDROS
2010,
 1. vydanie

Prikovaný Prometheus. Trójanky. Odľud

ARISTOFANES
2010,
 1. vydanie

Vtáci, Žaby

Bohuslava Vargová
2009,
 1. vydanie

Pieseň o skrini a o mužovi

Bohuslava Vargová
2009,
 1. vydanie

Pieseň o skrini a o mužovi [2]

STEFANOVSKI, Goran
2009,
 1. vydanie

Tetované duše

2009,
 1. vydanie

Prednášky o divadle II.

Andrej Špeťko
2009,
 1. vydanie

Smiech pre zdravie

Stránky