Miroslav Pikus
2019,
 1. vydanie

Počítač v meste

SIMMEL, Georg
2019,
 1. vydanie

Rembrandt

Miroslav Pikus
2019,
 1. vydanie

Počítač v meste

Martin Buber
2018,
 1. vydanie

Otázka jedincovi

Ladislav Kováč
2018,
 1. vydanie

O zmysle ľudského života

EMERSON, Ralph Waldo
2018,
 1. vydanie

Príroda

2018,
 1. vydanie

Trnavská poetika 2018

KRASTEV, Ivan
2018,
 1. vydanie

Čo príde po Európe?

Stránky