2017,
 1. vydanie

Vzbura rokov

Július Fujak
2018,
 1. vydanie

Emanácie hudobnej semiosféry

SABATO, Ernesto
2018,
 1. vydanie

Rezistencia

2017,
 1. vydanie

Postrehy emigrantky

2017,
 1. vydanie

Výhonky 33

Dana Farkašová
Hana Padyšáková
Adriana Repková
2017,
 3. vydanie

Záverečné práce

MÜLLER, Jan Werner
2018,
 1. vydanie

Čo je populizmus?

Ľubomír Martin Ondrášek
2017,
 1. vydanie

Kresťanstvo, etika a verejný život

2017,
 1. vydanie

Múdra príroda 2017

Stránky