Monika Adamická
2019,
 1. vydanie

Slovenské židovstvo v tvorbe Antona Baláža

Kolektív
2018,
 1. vydanie

Poetika poézie a jej prekladu

Erika Brtáňová
2018,
 1. vydanie

Slovo pánovo zostáva naveky

GOETHE, Johann Wolfgang
2018,
 Bez vydanie

Faust

Stránky