2018,
 1. vydanie

Ja, Leonardo

SKANDAR, Jean – BUISSONOVÁ, Marie-Sylvie
2018,
 1. vydanie

Svätý Šarbel. Svedectvá a zázraky

TORRISIOVÁ, Mária
2018,
 1. vydanie

Svätá Agáta panna a mučenica

BÁRTA, Vladimír a kol.
2011,
 1. vydanie

Banská Štiavnica – Ako sme tu žili 2

Magdaléna Rusiňáková
2018,
 2. dopln. a opravené vydanie

Anka Kolesárová

BÁRTA, Vladimír a kolektív
2010,
 1. vydanie

Banská Štiavnica – Ako sme tu žili

WERFEL
2018,
 5., v Lúči 2. vydanie

Pieseň o Bernadete

Stránky