Magdaléna Rusiňáková
2018,
 2. dopln. a opravené vydanie

Anka Kolesárová

BÁRTA, Vladimír a kolektív
2010,
 1. vydanie

Banská Štiavnica – Ako sme tu žili

WERFEL
2018,
 5., v Lúči 2. vydanie

Pieseň o Bernadete

Viera Dvořáková
2004,
 1. vydanie

Národné kultúrne pamiatky

2005,
 1. vydanie

Slovensko II

Miroslav Zumrík
Július Burkovský
2004,
 1. vydanie

Slovenské národné parky

Ján Mičovský
2004,
 1. vydanie

Lesy a ľudia / Forest and People

Jozef Frtús
Vladimír Bárta ml.
2010,
 1. vydanie

Tekov krásny čilejkársky

Tomáš Kubica
Vladimír Bárta ml.
2011,
 1. vydanie

Trstená

Stránky