Fabio Scaletti
2021

Velikán Michelangelo

Jaroslava Panáková
2020

Vizuálne režimy ruskej Beringie

Ábel Ravasz
Ľuboš Kovács
Filip Markovič
2020

Atlas rómskych komunít 2019

Marianna Oravcová
2020

Akcia B

Vladimír Palko ml.
2020

Ostro sledovaná hranica

Jana Kalinayová-Bartová
a kolektív
2020

Hudobné dejiny Bratislavy

Anna Ramšáková
2020

JAZYKOVEDNÉ ŠTÚDIE XXXVII

Ingrid Kušniráková
Elena Mannová
2020

Zabrániť bahnu morálneho rozkladu

Lenka Rišková
Oľga Vaneková
Martin Braxatoris
2020

Príležitosť poézie

Stránky