Karine Tuil
2022

Celkom ľudské

2022,
 Český jazyk

Østrov

Østrov

2022,
 Český jazyk

Zlá štvrť

Špatná adresa

2022,
 Maďarský jazyk

Vtedy v Lošonci. Via Lošonc

Akkor, Lošoncon

2022,
 Poľský jazyk

Mgły na świtaniu

2022,
 Nemecký jazyk

Tri smrtky sa plavia

Drei Tote treiben

2022,
 Český jazyk

Eklektik Bastard

Eklektik Bastard

2022,
 Grécky jazyk

Krasojazdkyňa

Η ιπποκομος

2022,
 Český jazyk

Vlastný životopis zla

Vlastní životopis zla

2022,
 Poľský jazyk

Agáta

Agáta

2022,
 Nemecký jazyk

Záchrana sveta podľa G.

Die Rettung der Welt nach G.

Stránky