STEINBECK, John
2003,
 1. vydanie

Neznámemu bohu. Z angl. orig. prel. Katarína Jusková

2002,
 1. vydanie

Divák

COLLINSOVÁ, Jackie
2002,
 1. vydanie

Smrteľné objatie. Z angl. orig. prel. Patrik Roľko

SHREVE, Anita
2003,
 1. vydanie

Váha vody. Z angl. orig. prel. Alena Redlingerová

MICHAELSOVÁ, Fern
2004,
 1. vydanie

Slobodná duša

MAY, Karl
2004,
 1. vydanie

Derviš

Stránky