Albín Bagin

Narodenie 19. 12. 1939 Žilina
Úmrtie 15. 1. 1982 Bratislava • Životopis autora

  Albín Bagin študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Žiline, kde r. 1956 maturoval, v r. 1956 – 61 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK

  Albín Bagin študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Žiline, kde r. 1956 maturoval, v r. 1956 – 61 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po absolvovaní základnej vojenskej služby bol v r. 1963 – 66 dramaturgom Čs. televízie v Košiciach, od 1966 vysokoškolský učiteľ na Filozofickej  fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, od 1977 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Popri pedagogickom pôsobení bol externým redaktorom Východoslov. vydavateľstva v Košiciach, spolupracoval s rozhlasom, televíziou, literárnymi a odbornými časopismi. Sústavne sa venoval literárnohistorickému a literárnovednemu skúmaniu slov. literatúry 19. a najmä 20. stor., ako aj reflexii súčasnej slov. literatúry ako jej generačný kritik. Autor početných štúdií, esejí, kritík a kníh (Priestory textu, 1971; Literatúra v premenách času, 1978; Literárne etudy, 1979; Vitalita slovesnej tvorby, 1982; Obrazy a myšlienky, 1979 - spolu s J. Števčekom; Dejiny slovenskej literatúry, 1983; Traja majstri, 1982). Posmrtne vyšiel výber z jeho štúdií a kritík Hľadanie hodnôt (1986).

   

   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Priestory textu (1971)
  • Literatúra v premenách času (1978)
  • Literárne etudy (1979)
  • Obrazy a myšlienky (1979, spoločné dielo: J. Števček, A. Bagin)
  • Funkcia umeleckej kritiky (1981, kolektív autorov)
  • Traja majstri (1982)
  • Vitalita slovesnej tvorby (1982)
  • Dejiny slovenskej literatúry (1983)
  • Hľadanie hodnôt (1986, autor: Albín Bagin, redaktor: Rudolf Chmel)

  Iné

 • Monografie a štúdie o autorovi

  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2,
  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 289 – 290.

  HAJDUČEKOVÁ, Ivica: Metod(olog)ické inšpirácie v interpretácii prozaického textu (Aktuálny literárnovedný výskum próz 1. polovice 20. storočia). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 253 – 264.

  RAKÚSOVÁ, Gabriela: Kniha týždňa: Otvorený "rozhovor" v neslobodnej spoločnosti. In: Pravda, 25, 4. 2018.
  https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/467358-kniha-tyzdna-otvoreny-rozhovor-v-neslobodnej-spolocnosti/

  MICHÁLEK, Martin: K životu a dielu Albína Bagina. In: Slovenská literatúra, roč. 47, 2000, č. 2, s. 191 – 192.

  SOUČKOVÁ, Marta: Kritickovedné aspekty textov Albína Bagina (príspevok zo seminára Albín Bagin. Medzi literárnou históriou a "kritikou sympatie", Prešov 1. 3. 2000). (Rozhľady). In: Slovenská literatúra, roč. 47, 2000, č. 2, s. 160 – 165.

  VALCEROVÁ, Anna: Baginove štúdie o svetovej literatúre (príspevok zo seminára Albín Bagin. Medzi literárnou históriou a "kritikou sympatie", Prešov 1. 3. 2000). (Rozhľady). In: Slovenská literatúra, roč. 47, 2000, č. 2, s. 157 – 160.

  RAKÚS, Stanislav: K životu a dielu Albína Bagina (príspevok zo seminára Albín Bagin. Medzi literárnou históriou a "kritikou sympatie", Prešov 1. 3. 2000). (Rozhľady). In: Slovenská literatúra, roč. 47, 2000, č. 2, s. 154 – 156.

  PETRÍK, Vladimír: Slovo na úvod (odznelo na seminári Albín Bagin. Medzi literárnou históriou a "kritikou sympatie", Prešov 1. 3. 2000). (Rozhľady). In: Slovenská literatúra, roč. 47, 2000, č. 2, s. 151 – 153.

  -re-: K nedožitej šesťdesiatke Albína Bagina. In: Knižná revue, roč. X, 29. 3. 2000, č. 7, s. 2.

  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013