• Novinky

 • Literárne súťaže

 • Hlasy a gestá poézie
  (18. 08. 2015)
  Skončil sa 13. ročník frankofónneho festivalu literatúry, divadla a hudby Cap à l´Est v Banskej Štiavnici.
 • Rezidenčný program v Rakúsku
  (05. 08. 2015)
  Organizácia KulturKontakt Austria v spolupráci s Úradom spolkového kancelára Rakúskej republiky vyhlasujú výberové konanie na 50...
 • Dilema 35
  (15. 07. 2015)
  Dosť prekvapujúco reagovala poetka Katarína Kucbelová na otázku literárneho vedca Radoslava Passiu, či neuvažuje, že by sa...
 • Jurinova jeseň 2015
  (15. 09. 2015)
  JURINOVA JESEŇ Neanonymná celoslovenská literárna súťaž v duchovnej tvorby v kategóriách - poézia a próza...
 • Literárny Lučenec 2015
  (01. 10. 2015)
  Celoštátna literárna súťaž v tvorbe poézie a prózy. Súťaží sa v troch vekových kategóriách: I. kategória: 5....