• Novinky

  • Literárne súťaže

  • Fotografie z Ríma
    (11. 12. 2014)
    Prezentácia talianskeho prekladu Proglasu na Veľtrhu malých a stredných vydavateľov v Ríme 5. 12. 2014 zľava...
Žiadne informácie o budúcich súťažiach.
Pozvánky na podujatia
Žiadne informácie o budúcich podujatiach.