Andrej Melicherčík

Narodenie 16. 1. 1917 Párnica
Úmrtie 30. 5. 1966 Ružomberok • Pseudonym

  A. M. Barina, Andrée Marie M., Andej D. M., Andrej M. Balina
 • Životopis autora

  Po maturite na gymnáziu v Dolnom Kubíne (1935) študoval r. 1935 – 41 na Filozofickej fakulte UK, resp. Slov. univerzity v Bratislave. R. 1941 – 45 bol asistentom národopisného seminára na

  Po maturite na gymnáziu v Dolnom Kubíne (1935) študoval r. 1935 – 41 na Filozofickej fakulte UK, resp. Slov. univerzity v Bratislave. R. 1941 – 45 bol asistentom národopisného seminára na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, 1945 – 51 referentom a prednostom Národopisného odboru Matice slov. v Martine, 1951 – 52 riaditeľom Národopisného odboru SAVU, od 1952 doc. a neskôr prof. folkloristiky a národopisu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Priekopník štrukturalizmu v slov. národopise. Tematicky najviac pozornosti venoval ústnej slovesnosti, folklórnej a nefolklórnej piesni v ľudovom speve. Okrem početných štúdií o tejto problematike zhrnul vtedajšie poznatky o ľudovej piesni, rozprávkach, prísloviach, porekadlách a hádankách v knihách Slovenské ľudové príslovia (1953), Slovenský folklór (1959) a i., autor monografie Pavol Dobšinský (1959), kníh Dejiny slovenskej literatúry 1 (1957), Jánošíkovská tradícia na Slovensku (1952), Juraj Jánošík (1956), Protifeudálny odboj a jánošíkovská tradícia na Slovensku (1963).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Slovenský folklór (1959)

  Literárna veda

  • Jánošíkovská tradícia na Slovensku (1952)
  • Slovenské ľudové príslovia (1953)
  • Juraj Jánošík (1956)
  • Dejiny slovenskej literatúry 1 (1957)
  • Pavol Dobšinský (1959)
  • Protifeudálny odboj a jánošíkovská tradícia na Slovensku (1963)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013