Andrej Plávka

Narodenie 18. 11. 1907 Liptovská Sielnica
Úmrtie 11. 7. 1982 Bratislava

Foto © Anton Šmotlák - 1967
Foto © Anton Šmotlák - 1967
 • Pseudonym

  Martin Podhorský, Plávka-Podhorský, Vladimír Veselý, Vl. Veselý
 • Životopis autora

  Andrej PLÁVKA v r. 1918 – 27 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, potom právo na Karlovej univerzite v Prahe (nedokončil). R. 1930 –

  Andrej PLÁVKA v r. 1918 – 27 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, potom právo na Karlovej univerzite v Prahe (nedokončil). R. 1930 – 39 bol pracovníkom YMCY v Lučenci, Kroměříži, Hradci Králové, Bratislave, 1939 – 45 vedúcim Ústavu pre sociálnu a kultúrnu starostlivosť, od 1945 prednostom tlačového odboru na Povereníctve informácií, potom tajomníkom ústredného výboru Národného frontu, 1949 – 57 riaditeľom vydavateľstva Tatran, 1957 – 63 prvým tajomníkom Zväzu slov. spisovateľov, 1965 – 68 riaditeľom vydavateľstva Tatran, 1969 – 82 predsedom Zväzu slov. spisovateľov v Bratislave. Po prvých časopiseckých básňach vydal zbierku veršov Z noci i rána (1928). Autora zbierky Vietor nad cestou (1940), básnickej skladby Tri prúty Liptova (1942), zbierok Ohne na horách (1947), Zelená ratolesť (1950), Domovina moja (1953), Neumrel na koni (1974), poémy Tri vody (1954), zbierok Sláva života (1955), Liptovská píšťala (1957), Kosodrevie (1958), Vyznanie (1960), Palmy a limby (1961), Zrelosť (1963), Korene (1965), Zbohom, lásky moje (1967), Testament (1972), Post scriptum (1977), Horec (1980), poémy Zámlky nad jazerom (1983). Deťom adresoval knižky veršíkov Nová cesta (1952) a Sto dolín – sto vŕškov (1965). Z prózy sú v jeho tvorbe zastúpené romány, novely, eseje, črty, reportáže i memoáre. Napísal román Obrátenie Pavla (1941),  zbierky noviel Návrat Petra Hugáňa (1949) a Siedmi (1952); cestopisné reportáže V krajine šťastných ľudí (1952) a Rumunská jar (1954); knihy spomienok Smädný milenec (1971) a Plná čaša (1976); knihu esejí Rodné listy (1979). Posmrtne vyšla zbierka noviel Jastrab (1982). Jeho poézia i próza vyšla vo viacerých výberoch (Všade Ťa vidím, 1972; Moje najmilšie, 1977; Pozdné verše, 1981 a i.), ako aj v maďarskom a ruskom preklade. 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Obrátenie Pavla (1941)
  • Návrat Petra Hugáňa (1949)
  • Siedmi (1952)
  • Jastrab (1982)

  Poézia

  • Z noci i rána (1928)
  • Vietor nad cestou (1940)
  • Tri prúty Liptova (1942)
  • Ohne na horách (1947)
  • Zelená ratolesť (1950)
  • Domovina moja (1953)
  • Tri vody (1954)
  • Sláva života (1955)
  • Liptovská píšťala (1957)
  • Kosodrevie (1958)
  • Vyznanie (1960)
  • Palmy a limby (1961)
  • Zrelosť (1963)
  • Korene (1965)
  • Zbohom, lásky moje (1967)
  • Testament (1972)
  • Všade Ťa vidím (1972, výber, poézia a eseje)
  • Neumrel na koni (1974)
  • Moje najmilšie (1977, výber z poézia i prózy)
  • Post scriptum (1977)
  • Horec (1980)
  • Pozdné verše (1981, výber z poézia i prózy)
  • Zámlky nad jazerom (1983)

  Esej

  • Rodné listy (1979)

  Pre deti a mládež

  • Poézia

   Nová cesta (1952)
  • Sto dolín – sto vŕškov (1965)

  Literatúra faktu

  • V krajine šťastných ľudí (1952)
  • Rumunská jar (1954)
  • Smädný milenec (1971)
  • Plná čaša (1976)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KOČÍK, Tibor: Košická literárna scéna na pozadí mizérie "normalizácie". I n: Slovenské pohľady , roč. IV + 135,
  KOČÍK, Tibor: Košická literárna scéna na pozadí mizérie "normalizácie". In: Slovenské pohľady, roč. IV + 135, 2019, č. 2, s. 89.

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 10.

  MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013