Andrej Žarnov

Narodenie 19. 11. 1903 Kuklov
Úmrtie 16. 3. 1982 Poughkeepsie (NY, USA)

Obrázky kníh


Stráž pri Morave - 1925
Stráž pri Morave - 1925 • Životopis autora

  Andrej ŽARNOV , obč. m. František Šubík. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Skalici a v Trnave, po maturite (1923)  študoval na

  Andrej ŽARNOV, obč. m. František Šubík. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Skalici a v Trnave, po maturite (1923)  študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, ktorú ukončil r. 1931. R. 1931 – 40 bol najskôr odborným asistentom, potom doc. a od 1940 univ. prof. v Patologickom ústave Slov. univerzity v Bratislave, r. 1943 člen medzinárodnej komisie Červeného kríža, ktorá vyšetrovala okolnosti tragédie v Katyńskom lese. V apríli 1945 emigroval, po niekoľkých mesiacoch ho deportovali a následne uväznili v Bratislave a v Leopoldove, do r. 1952 obvodný lekár v Trnave. R. 1952 emigroval druhý raz, žil v Rakúsku, Nemecku a od 1953 v USA, 1955 – 63 vykonával lekársku prax v Cronswille State Hospital, 1963 – 74 v Harlem Valley State Hospital, Wingsdale. Debutoval zbierkou básní Stráž pri Morave (1925), ďalej nasledovali Brázda cez úhory (1929), Hlas krvi (1932), Štít (1940), Mŕtvy (1941). V exile sa venoval literárnej činnosti len príležitostne, publikoval v krajanských periodikách (Most, Slovák v Amerike, Jednota, Hlasy z Ríma, Slobodné Slovensko a i.) a vydal knihu veršov Presievač piesku (1978). V prekladateľskej tvorbe sa orientoval prevažne na poľskú literatúru (A. Mickiewicz, J. Iwaskiewicz, Z. Krasiński, K. Wojtyla a i.), knižne vyšla pod názvom U poľských básnikov (1936), a antickú klasiku (Sofokles), no prekladal i z taliančiny (Dante), angličtiny (E. F. Murphy, O. Wilde), nemčiny a španielčiny; upravil básne J. Hollého do spisovnej slovenčiny (Hlas matky Tatry, 1963). Výber z jeho tvorby pripravil pod názvom Nedopoviem slovo… (2003) Š. Moravčík, súborne básnické dielo Môj domov jediný (2006) J. Pašteka. Bol hlavným redaktorom rozsiahlej príručky Vademecum slovenského lekára (1943). Spoluzakladateľ a prvý predseda Spolku slov. spisovateľov a umelcov v zahraničí.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Literárna veda

  Editorská činnosť

  • Vademecum slovenského lekára (1943)

  Prekladateľská činnosť

  • U poľských básnikov (1936)
  • Hlas matky Tatry (1963)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách (Prelomový Živý bič a ďalšie slovenské knihy ). In:
  KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách (Prelomový Živý bič a ďalšie slovenské knihy). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 83.

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 12, 14, 16.

  VARGOVÁ-KURACINOVÁ, Beáta: Margita Kániková: V znamení púpavy. Fragmenty zo života básnika Andreja Žarnova. In: Knižná revue, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. 11.

  RÁCOVÁ, Veronika: Andrej Žarnov: Môj domov jediný. In: Knižná revue, roč. XVIII, 4. 6. 2008, č. 12, s. 3.

  KRUŽLIAK, Imrich: Básnik a doba. (Pri storočnici narodenia Andreja Žarnova nám bolo smutno). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 12 – 17.

  BÁTOROVÁ, Mária: Aktuálne o Žarnovovi. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 6 – 8.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013