• Životopis autora

  R. 1965 – 68 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Ružomberku, 1970 – 74 na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, 1979 – 85 na

  R. 1965 – 68 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Ružomberku, 1970 – 74 na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, 1979 – 85 na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Pôsobil ako učiteľ na základnej škole, r. 1976 – 95 vychovávateľ v domove mládeže, od 1995 je pedagógom na Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja v Ružomberku (dnes Katolícka univerzita). Autor knihou poviedok Zelená modrá (1982), kníh noviel Pierko iba ľahúčko prichytené (1987) a Opušťák (1989), historickej prózy Cez utrpenie (1997), románu pre mládež Pušky v hrnci, granáty v kredenci (1993). Podľa jeho scenára sa zrealizovala televízna inscenácia pre mládež Benedikt (1976). Je autorom Stručnej príručky nemčiny pre turistov (1992). Po r. 2000 sa viac venoval literárnohistorickému výskumu, čo dokumentujú učebnice Autori katolíckej moderny – život a prehľad tvorby (1999) a synteticka práca Katolícka moderna (2003), monografia Slovenská literatúra pre deti a mládež v devaťdesiatych rokoch a na začiatku milénia (2004), knihy Výrobný román (2004), Schéma a dogma v literatúre (2006). Biografiu biskupa J. Vojtaššáka priblížil v publikácii Anjelom svojim prikážem o tebe (2000). Autor románu Keď lastovičky nemôžu lietať (2006) a románu o životných osudoch A. Hlinku Andrej (2007).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Pre deti a mládež

  • Pušky v hrnci, granáty v kredenci (1993)

  Literatúra faktu

  • Anjelom svojim prikážem o tebe (2000)

  Odborná literatúra

  • Stručná príručka nemčiny pre turistov (1992)

  Literárna veda

  Scenáristika

  • Benedikt (1976, TV inscenácia podľa románu pre mládež Pušky v hrnci, granáty v kredenci)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  LENČO, Goran: Plač strážnych anjelov (Anton Lauček: Anjelom svojim prikážem o tebe). Recenzia. In: Literárny týždenník , roč. XXXI, 23. 5. 2018, č. 19
  LENČO, Goran: Plač strážnych anjelov (Anton Lauček: Anjelom svojim prikážem o tebe). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 23. 5. 2018, č. 19 – 20, s. 12.

  PARENIČKA, Pavol: Anton Lauček: Iba tak VI. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 2, s. 125 – 126.

  ŠAH: Anton Lauček – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 4, s. 159 – 160.

  TATÁR, Jozef: Anton Lauček: Slovenské pohľady v službe totalitnej moci I. (1948 – 1951). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 6, s. 139 – 141.

  MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVII.

  HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. VIII.

  MRÁZ, Peter: Svedectvo o reportážach z krajín radostných zajtrajškov (Anton Lauček: Svedectvo reportáží z "krajín, kde vychádza slnko". In: Knižná revue, roč. XX, 28. 4. 2010, č. 9, s. 5.

  FOLENTOVÁ, Veronika: Prvá beletria o Hlinkovi. Anton Lauček: Andrej (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 13. 2. 2008, č. 4, s. 5.

  BALÁŽ, Anton: Hlinka pohľadfom rodákov. Anton Lauček: Černovčania (Andrej / Cez utrpenie). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XVIII, 30. 7. 2008, č. 16 – 17, s. 5.

  GOMBALA, Eduard: Životopisný román-fragment Antona Laučeka. Anton Lauček: Andrej. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 2, s. 140 – 144.

  WECHECHE, Mary: Literatúra ako slúžka. Anton Lauček: Schéma a dogma v literatúre (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 26. 9. 2007, č. 20, s. 5.

  GAJDOŠ, Martin: Cestami modlitby a poézie (Anton Lauček: Katolícke moderna). In: Knižná revue, roč. XIII, 29. 10.  2003, č. 22, s. 10.

  GAJDOŠ, Martin: Biskup, ktorý zostal človekom (Anton Lauček: Anjelom svojim prikážem o tebe). In: Knižná revue, roč. XI, 11. 7. 2001, č. 14 – 15,  s. 5.

  ŠAH: Pripomíname si. Anton Lauček. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 4, s. 157.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013