• Pseudonym

  Ernest Deák
 • Životopis autora

  Absolvoval obchodnú akadémiu a potom Vysokú školu obchodnú v Bratislave. Po štúdiách pôsobil ako úradník

  Absolvoval obchodnú akadémiu a potom Vysokú školu obchodnú v Bratislave. Po štúdiách pôsobil ako úradník Robotníckej sociálnej poisťovne, od r. 1952 úradnik na zdravotníckych pracoviskách, 1962 – 73 odborný referent Slov. plánovacej komisie, od 1973 podnikový právnik v Strojstave v Bratislave. Prvé básne a krátke prózy uverejňoval v časopisoch Nový Svet, Slov. pravda a i. Autor románu Koniec Kida Gardena (1941), románu pre mládež Úsvit prostred noci (1958) a knižky pre deti Prázdniny Šoša Chvastoša (1965).

   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Koniec Kida Gardena (1941)

  Pre deti a mládež

  • Úsvit prostred noci (1958)
  • Prázdniny Šoša Chvastoša (1965)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Arnošt Deák – 95. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 156.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013