Blanka Poliaková

Narodenie 19. 7. 1936 Banská Bystrica • Pseudonym

  Andrea Kohútová
 • Životopis autora

  Blanka POLIAKOVÁ študovala na gymnáziu v Banskej Bystrici (maturovala 1954). R. 1954 pracovala ako hlásateľka miestneho rozhlasu, r. 1955

  Blanka POLIAKOVÁ študovala na gymnáziu v Banskej Bystrici (maturovala 1954). R. 1954 pracovala ako hlásateľka miestneho rozhlasu, r. 1955 kalkulantka Stavoindustrie, r. 1956 – 58 kreslička Vojenského kartografického ústavu, r. 1958 – 68 pracovníčka Múzea SNP v Banskej Bystrici, v r. 1969 redaktorka vydavateľstva Mladé letá, r. 1970 – 93 redaktorka časopisu Slovenka v Bratislave. Autorka básnických zbierok Požičaj mi deň (1963), Zaklínadlá (1965), Malý svet (1977), Listy (1984), Nepovedala som nahlas (1998), Skôr ako potemnie slnko (2003), Leto v kolíske jabloní (2015); próz Dedičstvo (1968), V mojich stopách more (1987). Pre deti predškolského veku napísala verše Aha, mama, ja už viem (1985) a Aha, oco, ako rastiem (1990).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Dedičstvo (1968)
  • V mojich stopách more (1987)

  Poézia

  Pre deti a mládež

  • Aha, mama, ja už viem (1985)
  • Aha, oco, ako rastiem (1990)

  Literárna veda

 • Monografie a štúdie o autorovi

  LENČO, Goran: Poznanie ústiace do večnosti (Blanka Poliaková: Viem, kde sídli láska). Recenzia. In: Literárny týždenník , roč. XXXII, 30. 1.
  LENČO, Goran: Poznanie ústiace do večnosti (Blanka Poliaková: Viem, kde sídli láska). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 30. 1. 2019, č. 3 – 4, s. 12.

  LENČO, Goran: "Moje srdce pochovajte pod stromami..." (Blanka Poliaková: Tam, kde počuť srdce stromu). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 13.

  ŠIMULČÍKOVÁ, Blanka – POLIAKOVÁ, Blanka: Dvojhlasné opsedenie – o živote. BLANKA a JANKA pod rozkvitnutou jabloňou. (Rozhovor). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 26. 4. 2017, č. 15 ˜– 16, s. 9.

  ŠAH: Blanka Poliaková – 70. (Pripomíname si v júli). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 7 – 8, s. 315.

  FARKAŠOVÁ, Etela: Básne o skúsenosti straty (Blanka Poliaková: Skôr ako potemnie slnko). In: Knižná revue, roč. XIII, 29. 10.  2003, č. 22, s. 5.

  ŠAH: Blanka Poliaková. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 316.

  -ŠM-: Prečo si "nepokecať" s manželom cez knihu? Namiesto recenzie o knihe Blanky Poliakovej: Nepovedala som nahlas. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 10, s. 129 – 130.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013