Bohuslava Vargová-Hábovčíková

Narodenie 5. 12. 1951 Trnava
Úmrtie 2. 4. 2015 Bratislava • Pseudonym

  Bohuslava Urbanová
 • Životopis autora

  Bohuslava VARGOVÁ-HÁBOVČÍKOVÁ v r. 1967 – 70 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Trnave, 1970 – 75

  Bohuslava VARGOVÁ-HÁBOVČÍKOVÁ v r. 1967 – 70 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Trnave, 1970 – 75 novinárstvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1976 v Moskve, 1977 knihovníctvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1975 – 86 pracovala v Ústave marxizmu-leninizmu UK v Bratislave, 1986 – 90 redaktorka časopisu Nová mysl, 1990 – 91 Národné poistenie, 1991 – 2000 vysokoškolská učiteľka na Katedre rómskej kultúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, od 2000 žije na invalidnom dôchodku v Bratislave. Prvé básne a poviedky uverejnila v zborníkoch Kolumbus mieri k človeku (1974), Prvé stretnutie (1976), Automobilový sonet (1977), Rómska matka (1991) a i. Pre deti napísala knižky Je to tak, a či tak? (1978), Žartovanky (1980), pre dospelých Anjel stratil perie (1979). Autorka publikácií Obraz rómskych detí a mládeže v literatúre (1993), Romňi. Rómska žena v literatúre (1994), Variácie a ponášky na rómske ľudové piesne (2009), pripravila rodinnú čítanku Rómčatá a rómčence… (1992). Zaoberá sa problematikou rómskej kultúry na Slovensku, spolupracuje s rozhlasom a televíziou.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Kolumbus mieri k človeku (1974, zborník)
  • Prvé stretnutie (1976, zborník)
  • Automobilový sonet (1977, zborník)
  • Anjel stratil perie (1979)
  • Rómska matka (1991, zborník)

  Esej

  Pre deti a mládež

  • Je to tak, a či tak? (1978)
  • Žartovanky (1980)

  Odborná literatúra

  Literárna veda

  • Rómčatá a rómčence… (1992)
  • Obraz rómskych detí a mládeže v literatúre (1993)
  • Romňi. Rómska žena v literatúre (1994)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  JURČO, Martin: Dve poetické duše na ceste z časnosti. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7– 8, s. 295 – 296. (ars):
  JURČO, Martin: Dve poetické duše na ceste z časnosti. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7– 8, s. 295 – 296.

  (ars): Poliaci Bohuslave Vargovej. In: Literárny týždenník, 20. 5. 2015, č. 19 – 20, s. 11.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013