Břetislav Truhlář

Narodenie 31. 12. 1926 Poliště nad Labem (Česko)
Úmrtie 29. 7. 1990 Bratislava • Pseudonym

  Ivan Jindřich
 • Životopis autora

  Břetislav TRUHLÁŘ v r. 1945 maturoval v Prahe, kde 1945 – 52 na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity študoval slovanskú filológiu, psychológiu a filozofiu. R. 1945 – 47 externý

  Břetislav TRUHLÁŘ v r. 1945 maturoval v Prahe, kde 1945 – 52 na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity študoval slovanskú filológiu, psychológiu a filozofiu. R. 1945 – 47 externý redaktor denníka Mladá fronta, 1947 – 52 redaktor kultúrnej rubriky denníka Práca, 1950 – 52 externe aj redaktor vydavateľstva Svoboda v Prahe. Od 1952 pôsobil stále v Bratislave, najprv ako vedecký ašpirant Ústavu dejín slov. literatúry SAV, od 1957 ako vedecký pracovník. Popri poézii začal publikovať literárnokritické state, neskôr svoj záujem sústredil na výskum českej a slov. ľavicovej a socialistickej literatúry, socialistického realizmu a najmä na výskum diela Petra Jilemnického. Debutoval knihou Slovenská próza o Povstaní (1954), v 50. rokoch vydal monografiu Peter Jilemnický, spisovateľ-bojovník (1, 1955; 2, 1958), ktorú korigoval i doplnil v ďalších monografiách: Národní umělec Petr Jilemnický (1959), Peter Jilemnický (1971) a v dokumentárnej knihe Peter Jilemnický (1989, s P. Pareničkom). Autor kníh Veľká inšpirácia (1967), Tri portréty (1969), Próza socialistického realizmu (1976), Strana a literatúra (1971), Literatúra a skutočnosť (1976), Socialistickou cestou k realite v literatúre (1981). V edícii Slov. prozaici pripravil publikácie Vladimír Mináč (1986), Miloš Krno (1987), Alfonz Bednár (1988). Napísal knihu reportáží Stredoázijské zápisky (1959). Slov. prózu prekladal do češtiny, edične pripravil na vydanie diela viacerých slov. a českých autorov (A. Jirásek, P. Jilemnický, F. Kráľ, V. Páral, M. Krno a i.), antológiu slov. socialnej poviedky Široké rady (1973). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Peter Jilemnický (1989, s P. Pareničkom)

  Literárna veda

  • Peter Jilemnický, spisovateľ-bojovník (1952, 1. diel 1955, 2. diel 1958)
  • Slovenská próza o Povstaní (1954)
  • Národní umělec Petr Jilemnický (1959)
  • Veľká inšpirácia (1967)
  • Tri portréty (1969)
  • Peter Jilemnický (1971)
  • Strana a literatúra (1971)
  • Široké rady (1973, antológia slov. sociálnej poviedky)
  • Literatúra a skutočnosť (1976)
  • Próza socialistického realizmu (1976)
  • Socialistickou cestou k realite v literatúre (1981)
  • Vladimír Mináč (1986)
  • Miloš Krno (1987)
  • Alfonz Bednár (1988)

  Publicistika

  • Stredoázijské zápisky (1959)