• Životopis autora

  Daniel GRÚŇ – teoretiik umenia a básnik. Narodil sa 14. 05. 1977 v Piešťanoch. Študoval na Trnavskej univerzite, odbor dejiny umenia a kultúry
  Daniel GRÚŇ – teoretiik umenia a básnik.
  Narodil sa 14. 05. 1977 v Piešťanoch. Študoval na Trnavskej univerzite, odbor dejiny umenia a kultúry (1998 – 2003). Pracuje ako odborný asistent na Katedre teórie a dejín umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde obhájil doktorát (PhD.) v roku 2009. Básne publikoval v mesačníkoch (Romboid, Vlna) a v zborníkoch Ars poetica (2009), Dnevi poezije in vina (2010).  Je aj výtvarným publicistom, organizuje výstavy doma i v zahraničí a spolupracuje s XYZ.  Debutoval zbierkou básní Manuál (2009).
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Odborná literatúra

 • Monografie a štúdie o autorovi

  CHLEBOVÁ, Zuzana: Interpretácia kritiky (Daniel Grúň: Archeológia výtvarnej kritiky). Recenzia. In: Knižná revue , roč. XXI, 11. 5. 2011. č. 10, s. 5.
  CHLEBOVÁ, Zuzana: Interpretácia kritiky (Daniel Grúň: Archeológia výtvarnej kritiky). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 11. 5. 2011. č. 10, s. 5.

  RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XVII.

  BRÜCK, Miroslav: Približovanie a vzďaľovanie skutočnosti (Daniel Grúň: Manuál). In: Knižná revue, roč. XIX, 9. 12. 2009, č. 25, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013