• Pseudonym

  D. Ch. Žuk, Ing. D. Ch.
 • Životopis autora

  R. 1918 – 22 študoval na gymnáziách v Rožňave a v Liptovskom Mikuláši, 1922 – 26 na Vyššej priemyselnej škole v Bratislave,

  R. 1918 – 22 študoval na gymnáziách v Rožňave a v Liptovskom Mikuláši, 1922 – 26 na Vyššej priemyselnej škole v Bratislave, 1926 – 34 elektrotechnický a strojnícky odbor na Českom vysokom učení technickom v Prahe. Po štúdiách pôsobil stále v Bratislave: 1934 – 38 ako referent Rádiojournálu, 1938 – 45 vedúci techniky, 1945 – 47 vedúci krátkovlnného vysielania, 1947 – 51 oblastný riaditeľ Čs. rozhlasu na Slovensku, súčasne od 1943 prednášal vysokofrekvenčnú elektrotechniku a elektroakustiku, externe viedol Ústav vysokofrekvenčnej elektrotechniky na Slov. vysokej škole technickej. Významný reprezentant naturizovanej prózy, literárny kritik a publicista. Po časopisecky publikovaných krátkych prózach vydal zbierku noviel Kamarát Jašek (1937), románovú novele Drak sa vracia (1943). Okrem prózy sa venoval literárnej a umeleckej kritike, publicistike, biografistike i edičnej činnosti, analyzoval tvorbu slov. spisovateľov (Timrava, Vajanský, Záborský, Podjavorinská), uverejňoval úvahy o umení, referáty o vytvarníkoch a výstavách, recenzie, fejtóny a i. Jeho dielo vyšlo v súbornom 2-zv. vydani Drak sa vracia a iné prózy (1956) a Cesta za umením (1957). Okrem toho spolupracoval na Bujnakovom Slovenskom náučnom slovníku a spracoval biograficko-literárnu práručku Rukoväť dejín slovenskej literatúry (1932). Ako editor pripravil na vydanie práce J. M. Hurbana a J. Záborského, vydal aj niekoľko odborných publikácií. Prekladal z ruštiny (Turgenev).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Kamarát Jašek (1937)
  • Drak sa vracia (1943)
  • Drak sa vracia a iné prózy (1956)

  Odborná literatúra

  • Slovenský náučný slovník (1932, spoluautor)

  Literárna veda

  • Rukoväť dejín slovenskej literatúry (1932)
  • Cesta za umením. Články, kritiky, recenzie (1957, súborne dielo)

  Editorská činnosť

  • Slovenský literárny almanach (1931, príručku zostavil s D. Chrobákom)
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon , roč. 3, 2018, č. 2,
  TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 291.

  HAJDUČEKOVÁ, Ivica: Metod(olog)ické inšpirácie v interpretácii prozaického textu (Aktuálny literárnovedný výskum próz 1. polovice 20. storočia). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 253 – 264.

  GAJDOŠ, Martin: Svoje miesto na Zemi. Dobroslav Chrobák: Kamarát Jašek. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 6, s. 97 – 99.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013