Egon Bondy

Narodenie 20. 1. 1930 Praha (Česko)
Úmrtie 9. 4. 2007 Bratislava • Životopis autora

  Egon Bondy (obč. m. Zbyněk Fišer) r. 1957 – 61 študoval na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. R. 1957 – 62 pracoval ako nočný vrátnik,

  Egon Bondy (obč. m. Zbyněk Fišer) r. 1957 – 61 študoval na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. R. 1957 – 62 pracoval ako nočný vrátnik, 1962 – 67 bibliograf v Št. knižnici v Prahe, od 1967 žil na plnom invalidnom dôchodku a venoval sa tvorivej práci, 1987 – 93 žil striedavo v Telči a v Prahe, koncom r. 1993 prijal slov. občianstvo, pôsobil na Katedre filozofie Filozofickej fakulty UK, dejiny orientálnej filozofie prednášal aj na Prešovskej univerzite, žil v Bratislave. Do r. 1990 písal z pozícii politického disidenta, preto aj jeho rozsiahle literárne dielo vychádzalo v samizdatoch. R. 1976 bol jednou z popredných postáv českého undergroundu a organizátorov Charty 77. V poézii vystúpil začiatkom 50. rokov s programom tzv. totálneho realizmu. Napísal 43 básnických zbierok a poém, v zahraničí vyšli Pražský život (1985), Nesmrtelná dívka (1989), niektoré básnické texty zhudobnila rocková skupina The Plastic People of the Universe. Na Slovensku vydal verše z rokov 1954 – 55 pod názvom Zbytky eposu (1998). Autor 20 románov, z ktorých Invalidní sourozenci (1981) a Sklepní práce (1988) vyšli v Toronte. V Bratislave vydal novelu Agónie – Epizóda (1997), ktorú napísal po slovensky. Z prostredia Bratislavy napísal aj novelu Týden v tichém měste (1998). Na Slovensku napísal aj novelu Údolí (1998). Autor Filosofických esejí 1 – 4 (1967), filozofických prác Útěcha antologie, Buddha (obe 1967), 13 zv. svetovej filozofie (1977 – 99). Prekladateľ z angličtiny a nemčiny (Morgenstern, E. Fromm), s M. Čarnogurskou pracoval na preklade staročínskeho autora Lao-c’: Tao Te ťng (O ceste Tao a Jej tvorivej energii Te) s čínsko-slov. zrkadlovým textom (1993).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Invalidní sourozenci (1981)
  • Sklepní práce (1988)
  • Agónie – Epizóda (1997)
  • Týden v tichém měste (1998)
  • Údolí (1998)
  • Agónie/Epizóda (2015, 2.vydanie)

  Poézia

  • Pražský život (1985)
  • Nesmrtelná dívka (1989)
  • Zbytky eposu (1998)

  Esej

  • Filosofické eseje 1 – 4 (1967)

  Odborná literatúra

  • Buddha (1967)
  • Útěcha antologie (1967)

  Prekladateľská činnosť

  • O Ceste Tao a Jej tvorivej energii Te (1993, spolu s E. Bondym)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BELIČOVÁ, Renáta: "Nezakontextovanosť" človeka v živote. Poetika totálneho realizmu a bratislavské hudobné projekty Egona Bondyho. In:
  BELIČOVÁ, Renáta: "Nezakontextovanosť" človeka v živote. Poetika totálneho realizmu a bratislavské hudobné projekty Egona Bondyho. In: Myšlienkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech. Brno: Tribun EU s. r. o. , 2014, s. 229 – 245.

  MRÁZEK, Ondřej: Bondyho duše kráčí dál. In: Romboid, roč. XLII, 2007, č. 5, s. 14 – 16.

  PASTIER. Oleg: Egon Bondy: Invalidny surodenec totálneho realizmu. In: Romboid, roč. XLII, 2007, č. 5, s. 13.

  ČELKOVÁ, Lýdia – BONDY, Egon: Kniha je môj život. (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XII., 11. 12. 2002, č. 25 – 26, s. 14.

  PAUER, Marián: Chcel by som konečne vidieť Bratislavčanov. (Zhovárame sa s filozofom a básnikom Egonom Bondym). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 10, s. 62 – 65.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013