Elena Šoltésová

Narodenie 6. 1. 1855 Krupina
Úmrtie 11. 2. 1939 Martin • Životopis autora

  Elena ŠOLTÉSOVÁ , obč. m. Elena Maróthyová. R. 1865 – 66 navštevovala nemeckú školu vo Veľkej na Spiši, 1866 – 67

  Elena ŠOLTÉSOVÁ, obč. m. Elena Maróthyová. R. 1865 – 66 navštevovala nemeckú školu vo Veľkej na Spiši, 1866 – 67 absolvovala štúdium na nemeckom dievčenskom ústave v Lučenci. Do vydaja v januári 1875 bývala s rodičmi v Ľuboreči, potom žila trvalo v Martine, kde sa zapojila do verejnej činnosti: od 1880 členka výboru a 1885 – 1927 čelná predstaviteľka spolku Živena, kde organizovala emancipačné, kultúrne a sociálne hnutie slov. žien, školstvo, časopisectvo pre ženy. R. 1885 spolupôsobila pri vydávaní almanachu Živena, redakčne i autorsky sa zúčastnila na vydávaní troch ročníkov Letopisu Živeny, 1910 založila časopis Živena, ktorý zväčša sama redigovala. V literárnej tvorbe sa usilovala o realisticke stvárnenie skutočnosti. Písala umelecko-dokumentárnu a fiktívnu prózu, poznačenú romanticko-sentimentálnymi prvkami. Debutovala novelou Na dedine (1881). V proze Umierajuce dieť (Živena, 1885) zachytila chorobu a smrť  svojej dcery Elenky. Autorka románu Proti prúdu (1894), próz V černickej šole (1891), Prvé previnenie (1896), Popelka (1898), Za letného večera (1902). Po dlhšej odmlke sa do literatúry vrátila až 1913, pod názvom Môj syn uverejňovala v Živene (1913 – 17) spomienkovo-reflexívne zápisky Moje deti (1923 – 24). Napísala memoáre o sebe Sedemdesiat rokov života (1925). Jej prozaické práce vyšli súborne pod názvom Sobrané spisy Eleny Maróthy Šoltésovej 1 – 6 (1921 – 25), viaceré boli preložené do češtiny, francúzštiny, chorvátčiny, maďarčiny a slovinčiny. Mimoriadne cenné sú jej literárnokritické úvahy, v ktorých hodnotila tvorbu spisovateľov a spisovateliek, najmä Timravy. Jej literárnokritické state vyšli súborne pod názvom Pohľady na literatúru (1958). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Na dedine (1881)
  • Umierajuce dieťa (1885, Živena)
  • V černickej škole (1891)
  • Proti prúdu (1894)
  • Prvé previnenie (1896)
  • Popelka (1898)
  • Za letného večera (1902)
  • Sobrané spisy Eleny Maróthy Šoltésovej 1 – 6 (1921, 1921 – 25)

  Literatúra faktu

  • Sedemdesiat rokov života (1925)

  Literárna veda

  • Pohľady na literatúru (1958)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  HAJDUČEKOVÁ, Ivica: Mikulová, Marcela: Tri spisovateľky (Šoltésová, Vansová, Timrava). (Recenzia). In: Slovenská literatúra , roč. 64, 2017,
  HAJDUČEKOVÁ, Ivica: Mikulová, Marcela: Tri spisovateľky (Šoltésová, Vansová, Timrava). (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 4, s. 329 – 332.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013