Eva Siegelová

Narodenie 6. 12. 1944 Malý Čepčín  • Životopis autora

    R. 1967 – 71 študovala na Strednej ekonomickej škole v Martine, 1971 – 74 absolvovala nadstavbové štúdium na Strednej knihovníckej

    R. 1967 – 71 študovala na Strednej ekonomickej škole v Martine, 1971 – 74 absolvovala nadstavbové štúdium na Strednej knihovníckej škole v Banskej Bystrici. R. 1970 – 75 pracovala ako dokumentaristka v Turčianskom múzeu A. Kmeťa v Martine, 1975 – 92 sekretárka v podniku Oceľové konštrukcie v Handlovej, 1996 – 99 redaktorka regionálneho týždenníka Prieboj v Prievidzi, 1996 – 99 hovorkyňa prednostu Okr. úradu v Prievidzi, od 2000 na dôchodku. Ako publicistka okrem regionálnej tlače spolupracovala s viacerými novinami (Nové slovo, Práca, Pravda, Roháč, Život a i.), ako aj so Slov. rozhlasom v Banskej Bystrici, kde uverejňovala poviedky, reportáže, fejtóny, humoristické príspevky a pod. Samostatne vydala povesti a príbehy z Bojníc O tajomnom bojníckom prízraku (1997), povesti o Prievidzi O záhadnom vtákovi šťastia (1999), poviedkové knihy Hľadanie rovnováhy (1999), Fííha! (2001), zbierku aforizmov a epigramov Bisťu! (2005) a dielo povesťového žánru O spanilej Kataríne (2006).

    Zobraziť všetko
  • Diela a recenzie diel

    Próza

    Poézia

  • Monografie a štúdie o autorovi

    ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách. Eva Siegelová / O zázračnom jednorožcovi. In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 131, 2015, č. 11, s. 118.
    ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách. Eva Siegelová / O zázračnom jednorožcovi. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 11, s. 118.

    ŠAH: Pripomíname si. Eva Siegelová – 70. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 12, s. 160.
    Zobraziť všetko