• Životopis autora

  Eva TKÁČIKOVÁ vyštudovala slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK  v Bratislave, od 1972 pracovala v Literárnovednom ústave SAV, od 1990 na

  Eva TKÁČIKOVÁ vyštudovala slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK  v Bratislave, od 1972 pracovala v Literárnovednom ústave SAV, od 1990 na Pedagogickej fakulte UK, od 1996 ako vedúca Katedry slov. jazyka a literatúry a literárnej výchovy v Bratislave. Vydala publikáciu Podoby slovenskej literatúry obdobia renesancie (1988), je vedúcou redaktorkou Antológie staršej slovenskej literatúry (1981) i spoluautorkou slovníkového diela Evanjelici v dejinách slovenskej literatúry (1997). Svoj literárnohistorický výskum orientuje na 16. stor., predovšetkým na problematiku duchovnej poézie. Pre potreby pedagogickej praxe vydala Literárnu čítanku (1993, 1997), ďalej dielo Jána Silvana (1978), Epigramy J. I. Bajzu (1985), zostavila a prispela do zborníkov Podoby slovenskej literatúry obdobia renesancie (1988), Text a textológia, Dejiny a literatúra v kontaktoch (oba 1989), Slovenská kultúra a umenie v európskom kultúrnom priestore, Náboženské a sociálne hnutie v Uhorsku a v Čechách (oba 1993). Ukážky z 9. – 18. stor. zaradila do antológie Staršia slovenská literatúra (2008).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Literárna čítanka (1993)
  • Evanjelici v dejinách slovenskej literatúry (1997)
  • Staršia slovenská literatúra (2008)

  Editorská činnosť

  • Podoby slovenskej literatúry obdobia renesancie (1988, zostavila a prispela do zborníka)
  • Dejiny a literatúra v kontextoch (1989, zostavila aj prispela do zborníka)
  • Náboženské a sociálne hnutie v Uhorsku a v Čechách (1993, zostavila a prispela do zborníka)
  • Slovenská kultúra a umenie v európskom kultúrnom priestore (1993, zostavila a prispela do zborníka)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXV.
  MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXV.

  KOVAČKA, Miloš: Pozdrav jubilujúcej Eva Tkáčikovej. (Kronika). In: Tvorba, roč. XVIII. (XXVII.), 2009, č. 1, s. 34 – 35.

  Autor neuved.: O prenášaní duše... (Božena Slančíková Timrava: Za koho ísť a iné prózy. Doslov, životopis a prehľad diela: Eva Tkáčiková). In: Knižná revue, roč. XVI, 26. 4. 2006, č. 9, s. 3.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013