Fraňo Kráľ

Narodenie 9. 3. 1903 Barton (OH, USA)
Úmrtie 3. 1. 1955 Bratislava • Pseudonym

  F. K. Smrečiansky, Ján Majorov, Matej Patoča
 • Životopis autora

  Fraňo KRÁĽ r. 1905 sa s matkou a súrodencami vrátil z USA do Smrečian, učil sa za tesára, pracoval pri drevorubačoch a na stavbách, 1920 – 21

  Fraňo KRÁĽ r. 1905 sa s matkou a súrodencami vrátil z USA do Smrečian, učil sa za tesára, pracoval pri drevorubačoch a na stavbách, 1920 – 21 absolvoval meštiansku školu v Liptovskom Mikuláši, 1921 – 25 učiteľský ústav v Spišskej Novej Vsi (r. 1925 maturoval). R. 1925 – 27 sa liečil v Tatranských Matliaroch, Prosečnici a v Liptovskom Jáne, 1927 – 31 pôsobil ako učiteľ v Okoličnom, Peťove, Kružnom, vo Vyšnej Slanej a v Piesku pri Modre, od r. 1931 v Bratislave, 1939 z politických dôvodov predčasne penzionovaný. V období slov. štátu 1939 – 45 sa zapojil do ilegálneho komunistického hnutia a druhého čs. odboja, po vojne 1945 – 48 vedúci odboru národných škôl na Povereníctve školstva v Bratislave, 1948 – 54 poslanec SNR, 1953 – 55 člen Ústredného výboru KSS. Ľavicovo orientovaný intelektuál a spisovateľ komunistického svetonázoru, ako jeden z prvých v slov. literatúre prešiel k metóde tzv. socialistického realizmu. Autor básnických zbierok Čerň na palete (1930), Balt (1931), Pohľadnice (1936), Z noci do úsvitu (1945), Jarnou cestou (1952). V oblasti prózy k jeho ťažiskovým prácam patria knihy pre mládež Jano (1931), Čenkovej deti (1932), ktoré vyšli vo viacerých prekladoch i vo svetových jazykoch. Autor románov Cesta zarúbaná (1934), Stretnutie (1945), spomienkovej knihy Za krajší život (1949), románu Bude ako nebolo (1950), drámy Keď sa časy menia (1946). Posmrtne vyšiel výber z úvah o vlastných učiteľských skúsenostiach Fraňo Kráľ učiteľom (1961).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Cesta zarúbaná (1934)
  • Stretnutie (1945)
  • Za krajší život (1949)
  • Bude ako nebolo (1950)

  Poézia

  • Čerň na palete (1930)
  • Balt (1931)
  • Pohľadnice (1936)
  • Z noci do úsvitu (1945)
  • Verše (1949)
  • Jarnou cestou (1952)
  • Za krajšiu budúcnosť: výber z veršov (1952, zost. S. Šmatlák)

  Esej

  • Fraňo Kráľ učiteľom (1961, výber)

  Dráma

  • Keď sa časy menia (1946)

  Pre deti a mládež

  • Jano (1931, 1.vydanie, 2002)
  • Čenkovej deti (1932)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách (Prelomový Živý bič a ďalšie slovenské knihy ). In:
  KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách (Prelomový Živý bič a ďalšie slovenské knihy). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 83 – 84.

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 10 – 11.

  -tz-: Spomienka na Fraňa Kráľa. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 3. 2018, č. 9 – 10, s. 19.

  SLIACKY, Ondrej: "Vzdelávať srdce". Účasť českých pedagógov pri utváraní slovenskej detskej literárnej kultúry. In: Myšlienkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech. Brno: Tribun EU s. r. o. , 2014, s. 185 – 193.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013