František Juriga

Narodenie 21. 7. 1934 Dúbrava, okr. Liptovský Mikuláš • Životopis autora

  R. 1949 – 53 študoval na gymnáziách v Ružomberku a v Liptovskom Mikuláši, 1953 – 58 geológiu na Fakulte geologicko-geografických vied

  R. 1949 – 53 študoval na gymnáziách v Ružomberku a v Liptovskom Mikuláši, 1953 – 58 geológiu na Fakulte geologicko-geografických vied UK v Bratislave. R. 1958 – 63 geológ v podniku Geologický prieskum v Žiline, 1964 – 69 v podniku Rudné bane v Dúbrave, od r. 1969 ústredný banský inšpektor Slov. banského úradu, po r. 1989 pracovník Geologického ústavu SAV v Bratislave. Od r. 1974 časopisecky publikoval prozaické pokusy, pričom sa postupne orientoval na tvorbu literatúry pre deti a mládež. Autor knižky Hektor, vráť sa! (1985), najmenším čitateľom určil rečňovanky Deti, kuriatka a vrana zlodejka (1994), staršej mládeži zasa dobrodružnú prózu s kriminálnou zápletkou Na vlastnú päsť (1995). Výraznejšie sa však presadil ako autor rozhlasových hier a poviedok. Autor hier: Kaskády (1980), Vtedy na Vianoce (1981; neskôr ju upravil aj pre divadlo pod názvom Sváko Rus, 1987), Dialektika života a Pochodom vchod! (obe 1982), Klopanie (1983), Únik zo seba (1984), Najväčší poklad (1985 - určená mládeži), Krvavá vysviacka a Iskry a plamene (obe 1987). Okrem rozhlasových sa pokusil aj o písanie divadelných hier, autor konvenčnej hry Matka (1987) a historickej drámy zo života J. M. Hurbana Smrť Prometea (1988).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Dráma

  • Matka (1987)
  • Smrť Prometea (1988)

  Pre deti a mládež

  • Hektor, vráť sa! (1985, poviedková kniha)
  • Deti, kuriatka a vrana zlodejka (1994, rečňovanky)
  • Na vlastnú päsť (1995, dobrodružná próza)

  Rozhlasová tvorba

  • Kaskády (1980)
  • Vtedy na Vianoce (1981, neskôr ju upravil aj pre divadlo pod názvom Sváko Rus, 1987)
  • Dialektika života (1982)
  • Pochodom vchod! (1982)
  • Klopanie (1983)
  • Únik zo seba (1984)
  • Najväčší poklad (1985, určená mládeži)
  • Iskry a plamene (1987)
  • Krvavá vysviacka (1987)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KLUS, Jaroslav: František Juriga: Žiť cudzí život. (Recenzia). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 125 – 126. ŠAH: František
  KLUS, Jaroslav: František Juriga: Žiť cudzí život. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 125 – 126.

  ŠAH: František Juriga – 70. (Pripomíname si – júl). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 314 – 315.

  ŠAH: Pripomíname si v júli. František Juriga. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 317.
  Zobraziť všetko