• Stručne o autorovi

  Po absolvovaní strednej školy v Michalovciach študoval slovenský jazyk a nemecký jazyk na Univerzite P. J. Šafárika v Prešove
  Po absolvovaní strednej školy v Michalovciach študoval slovenský jazyk a nemecký jazyk na Univerzite P. J. Šafárika v Prešove (1969 – 1975), medzitým v r. 1972 – 1973 na Univerzite E. M. Arndta v Greifswalde. Po skončení vysokoškolského štúdia pôsobil ako stredoškolský profesor vo Vranove nad Topľou (1975 – 1978), od r. 1978 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte v Nitre, v súčasnosti je profesorom na Katedre slovenskej literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa. V r. 1988 – 1990 pôsobil ako lektor slovenského jazyka a kultúry na Univerzite K. Marxa v Lipsku, v r. 1994 – 1995 na Univerzite J. Pannonia v Päťkostolí, v r. 1996 – 1998 v Inštitúte slavistiky na univerzite vo Viedni, od r. 1998 pôsobil ako hosťujúci profesor na viedenskej univerzite.
  Zobraziť všetko
 • Stručná charakteristika tvorby

  Vo svojej výskumnej práci sa orientuje na otázky teórie a dejín prekladu, ako aj na problematiku interpretácie umeleckého textu,
  Vo svojej výskumnej práci sa orientuje na otázky teórie a dejín prekladu, ako aj na problematiku interpretácie umeleckého textu, vychádzajúc z prístupov nitrianskej školy a niektorých postupov nemeckej interpretačnej školy. Z tejto oblasti publikoval aj dve monografie: Interpretačné priezory prózy a Interpretačné reflexie. Autorsky prispel do zborníka Literárne rozhľady (1986), vydal metodickú prácu Význam dejín a teórie prekladu v systéme školského literárneho vzdelávania. Viaceré štúdie publikoval v odborných časopisoch (Slavica Slovaca, Slovenská literatúra, Romboid a i.) a v domácich a zahraničných vedeckých zborníkoch.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  • Význam dejín a teórie prekladu v systéme školského literárneho vzdelávania (1986)

  Literárna veda

  • Interpretačné priezory prózy (1995)
  • Interpretačné reflexie (1997)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: František Koli – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 133, 2017, č. 6, s. 159. ŠAH: František Koli – 55.
  ŠAH: František Koli – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 6, s. 159.

  ŠAH: František Koli – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 6, s. 158.
  Zobraziť všetko