Irina Bogdanovová

Narodenie 9. 7. 1931 Radiščevo (Rusko) • Životopis autora

  Irina Bogdanovová (manžel → Jurij Bogdanov) študovala na Filozofickej fakulte Lomonosovovej univerzity v Moskve (absolvovala r. 1954). Po štúdiách pôsobila v Institute slavianovedenija i

  Irina Bogdanovová (manžel → Jurij Bogdanov) študovala na Filozofickej fakulte Lomonosovovej univerzity v Moskve (absolvovala r. 1954). Po štúdiách pôsobila v Institute slavianovedenija i balkanistiky Akadémie vied Sovietskeho zväzu, 1969 – 73 vysokoškolská učiteľka na Filozofickej fakulte Lomonosovovej univerzity, potom znova vedecká pracovníčka Slavianskeho institutu v Moskve. V slovakistickom bádaní sa sústredila na výskum slov. literatury 19. stor. a z tejto oblasti publikovala viaceré štúdie (romantizmus, dielo Janka Kraľa a i.). Do dejín slov. literatúry v ruštine (Istoria slovackoj literatury, 1970) spracovala kapitoly o národnom obrodeíi a romantizme. Ako prekladateľka do ruštiny preložila diela J. Kraľa, M. Kukučína, L. Novomeského, M. Figuli, J. C. Hronského a i., ku ktorým písala doslovy.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Istoria slovackoj literatury (1970)