• Životopis autora

  Syn → Michal Habaj. R. 1957 – 60 sa učil na spojárskej škole v Bratislave, 1962 – 65 absolvoval Strednú školu pre pracujúcich v Topoľčanoch,

  Syn → Michal Habaj. R. 1957 – 60 sa učil na spojárskej škole v Bratislave, 1962 – 65 absolvoval Strednú školu pre pracujúcich v Topoľčanoch, 1965 – 70 študoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave. R. 1960 – 65 mechanik a technik Okr. správy spojov v Topoľčanoch, od r. 1970 pôsobil v Bratislave, kde 1970 – 71 bol právnikom na Generálnom riaditeľstve Slov. energetických podnikov, 1972 – 74 Slov. zväzu bytových družstiev, 1975 – 80 vydavateľstva Slov. spisovateľ, 1981 – 90 spisovateľ z povolania, 1990 – 93 právnik na Mestskom súde, od r. 1993 právny expert Najvyššieho kontrolného úradu Slov. republiky. Jeden z popredných predstaviteľov strednej spisovateľskej generácie, ktorý jedinečným spôsobom zobrazil minulosť i súčasnosť slov. juhu. Autor prózy Dolniaci (1972), poviedkového súbore V tieni moruše (1973), cyklu poviedok Mária (1976), zbierky noviel a poviedok Poľné samoty (1979), románovej trilógie Kolonisti 1 – 3 (1980 – 86), románu Posolstvo detstva (1982), zbierky próz Sedem poviedok (1984), knihy Vône podbránia, vône bylín (1986), zbierky poviedok Bezradnosť náhlej osamotenosti (1988), zbierky poviedok a noviel Zo života outsiderov (1991), poviedkovej knihy pre mládež Veľké stepné vtáky (1977). Viaceré jeho prózy preložli do bulharčiny, češtiny, maďarčiny, nemčiny, poľštiny a ruštiny, ďalšie vyšli v antológiách slov. prózy v zahraničí.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Kolonisti 1 – 3 (1980 – 1986)
  • Dolniaci (1972)
  • V tieni moruše (1973)
  • Mária (1976)
  • Poľné samoty (1979)
  • Posolstvo detstva (1982)
  • Sedem poviedok (1984)
  • Vône podbránia, vône bylín (1986)
  • Bezradnosť náhlej osamotenosti (1988)
  • Zo života outsiderov (1991)

  Pre deti a mládež

  • Próza

   Veľké stepné vtáky (1977)
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Ivan Habaj – 75 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 156 – 157. ŠAH: Ivan Habaj – 65 (Pripomíname
  ŠAH: Ivan Habaj – 75 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 5, s. 156 – 157.

  ŠAH: Ivan Habaj – 65 (Pripomíname si.). In: Slovenské pohľady, roč.  IV. + 124, 2008, č. 5, s. 159.

  ŠAH: Ivan Habaj – 60 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 5, s. 159.

  ŠAH: Ivan Habaj – 55 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 5, s. 158.

  HOCHEL, Braňo: Ivan Habaj: Príbuzní z ostrova. (Recenzia). In: Romboid, roč. XIII., 1978, č. 9, s. 77 – 78.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013