• Životopis autora

  R. 1962 – 66 študoval na Strednej priemyselnej škole chemickej v Bratislave, kde 1966 – 72 absolvoval Lekársku fakultu UK. R. 1972 – 73 lekár v

  R. 1962 – 66 študoval na Strednej priemyselnej škole chemickej v Bratislave, kde 1966 – 72 absolvoval Lekársku fakultu UK. R. 1972 – 73 lekár v Žiline, 1973 – 75 v Nemocnici L. Dérera v  Bratislave, 1975 – 78 odborný asistent na Katedre radiodiagnostiky Lekárskej fakulty UK, 1978 – 82 pracovník Výskumného ústavu humánnej bioklimatológie v Bratislave, 1982 – 85 primár Okr. ústavu národného zdravia v Čadci, 1985 – 90 námestník riaditeľa v Diagnosticko-liečebnom ústave, 1990 – 94 poslanec SNR, 1994 – 98 minister kultúry Slov. republiky, od r. 1998 poslanec Národnej rady Slov. republiky, žije v Bratislave, kde zároveň vykonáva súkromnú lekársku prax a je majiteľom vydavateľstva Print-Servis. Začínal ako dramatik, r. 1970 spoluzakladateľ študentského divadla U Rolanda, pre ktoré spoločne s P. Belanom spoluautorsky pripravil 11 hier, z nich bola najúspešnejšia Ostrovy (1974, knižne vyšla až r. 1992 spolu s ďalšimi dvoma hrami pod názvom Triptych o Ďzure, Ostrovoch a Dravcovi). Neskôr sa dramatickej tvorbe venoval iba príležitostne, spoločne s P. Valom napísal trilógiu z veľkomoravského obdobia Knieža (1986), Bratia (1988), Kráľ Svätopluk (1990). Ťažisko jeho literárnych aktivít spočiva v oblasti prózy. Autor románu Hriešne lásky osamotených mužov (1979), zbierky poviedok Bozk uličníka (1981), románu Ako chutí zakázané ovocie (1981), historického románu Pangharty (1985), románovcýh noviel Čierne diery (1985), Experiment „láska“ (1989), zbierky poviedok Záhadný úsmev štrbavého anjela (1987), historizujúcej grotesky Praotec Samo (1990), kníh Biela pani, mŕtvy pán… (s P. Jarošom, 1992), Báje a mýty starých Slovanov (1994). Jeho prozaické diela vyšli v českom, maďarskom, poľskom, ruskom a ukrajinskom preklade. Ako kultúrny a politický publicista popri príspevkoch v periodikách napísal knižku politických komentárov Slovensko vlasť moja (1994). 

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Hriešne lásky osamotených mužov (1979)
  • Ako chutí zakázané ovocie (1981)
  • Bozk uličníka (1981)
  • Čierne diery (1985)
  • Pangharty (1985)
  • Záhadný úsmev štrbavého anjela (1987)
  • Experiment „láska“ (1989)
  • Praotec Samo (1990)
  • Biela pani, mŕtvy pán… (1992, spoluautor P. Jaroš)
  • Báje a mýty starých Slovanov (1994)

  Dráma

  • Ostrovy (1974, knižne 1992 spolu s ďalšimi dvoma hrami pod názvom Triptych o Ďzure, Ostrovoch a Dravcovi)
  • Knieža (1985, v spolupráci: P. Valo, I. Hudec)
  • Triptych o Ďzure, Ostrovoch a Dravcovi (1986)
  • Bratia (1987, v spolupráci: P. Valo, I. Hudec)
  • Kráľ (1988, v spolupráci: P. Valo, I. Hudec)
  • Kráľ Svätopluk (1990, trilógia – Knieža, 1986 a Bratia, 1988)
  • Výber – dráma do roku 2000 (2006, 1.vydanie)

  Publicistika

  • Slovensko vlasť moja (1994)
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  MIKOLAJ, Dušan: Rozprávači a zabávači. In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 133, 2017, č. 10, s. 1 – 6. ŠAH: Ivan Hudec – 70 (Pripomíname
  MIKOLAJ, Dušan: Rozprávači a zabávači. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 10, s. 1 – 6.

  ŠAH: Ivan Hudec – 70 (Pripomíname si v júli). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 310– 311.

  DINKA, Pavol – HUDEC, Ivan: Národná kultúra je náš vesmír (Rozhovor so spisovateľom Ivanom Hudecom). In: Literárny týždenník, roč. XXVI, 18. 9. 2013, č. 31 –  32, s. 9 – 10.
  Zobraziť všetko