Ján Bodenek

Narodenie 6. 3. 1911 Vrútky
Úmrtie 20. 11. 1985 Banská Bystrica • Životopis autora

  Ján Bodenek v r. 1925 – 27 navštevoval obchodnú školu v Martine, kde potom r. 1928 – 34 pracoval ako úradník v Matici slov., 1934 – 36

  Ján Bodenek v r. 1925 – 27 navštevoval obchodnú školu v Martine, kde potom r. 1928 – 34 pracoval ako úradník v Matici slov., 1934 – 36 pomocný redaktor vydavateľstva UNAS v Bratislave, od 1937 jazykový redaktor, 1945 – 52 vedúci Vydavateľstva Matice slov., 1953 – 58 riaditeľ Vydavateľstva Osveta v Martine, od 1963 redaktor Stredoslov. vydavateľstva v Banskej Bystrici. Knižne debutoval románom pre mládež Ivkova biela mať (1938), na ktorý nadviazal románom Zapálené srdce (1939), zbierkou noviel Svetlá na bublinách (1942) a románom Kríž profesora Hunku (1945), prozaickými knihami Z vlčích dniNa starom grunte, Pod horami biele plane, Medzi nami, Vina. Okrem toho vydal knižky pre najmenších čitateľov (Žeriavček) a k mládežnickej téme sa vrátil knihou Leto na Rovniach (1975). Sporadicky sa venoval prekladaniu z nemčiny a zo severských literatúr. Vlastné životné osudy zachytil v memoároch Moja sudička (1999). Jeho dielo vyšlo vo Vybraných spisoch 1 – 5 (1971 – 81).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Medzi nami
  • Na starom grunte
  • Pod horami biele plane
  • Vina
  • Vybraných spisoch 1 – 5 (1971 – 81)
  • Z vlčích dni
  • Svetlá na bublinách (1942)
  • Kríž profesora Hunku (1945)

  Pre deti a mládež

  • Žeriavček
  • Próza

   Ivkova biela mať (1938)
  • Zapálené srdce (1939)
  • Leto na Rovniach (1975)

  Literatúra faktu

  • Moja sudička (1999)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady , roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 10, 12. KRAJANOVÁ, Kristína:
  CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 10, 12.

  KRAJANOVÁ, Kristína: Ivkova biela mať po osemdesiatich rokoch. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134,  2018, č. 7 – 8, s. 124 – 142.

  -r-: 100. výročie narodenia Jána Bodenka. In: Knižná revue, roč. XXI, 30. 3. 2011, č. 7, s. 2.

  VELEG, Michal: Čo nepriaznivá sudička neprekazí! (Ján BOdenek: Moja sudička). In: Knižná revue, roč. XI, 24. 1. 2001, č. 2, s. 5.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013