Ján Juríček

Narodenie 29. 1. 1922 Brezová pod Bradlom
Úmrtie 1. 6. 1992 Bratislava • Životopis autora

  R. 1933 – 41 študoval na gymnáziách v Leviciach a v Bratislave, 1941 – 46 slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1946

  R. 1933 – 41 študoval na gymnáziách v Leviciach a v Bratislave, 1941 – 46 slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1946 – 48 pôsobil ako prof. na gymnáziu, 1949 – 51 referent publicistického odboru Povereníctva informácií, 1951 – 52 robotník v továrni na mlynské stroje, 1952 – 54 robotník, neskôr redaktor vo vydavateľstve Tvar v Bratislave, 1954 – 56 redaktor Vydavateľstva Osveta v Martine, 1956 – 87 vydavateľstva Obzor, od r. 1988 žil na dôchodku v Bratislave. Od r. 1942 časopisecky uverejňoval články o slov. literatúre, spoločne s V. Petríkom pripravil Slovenský literárny album (1968), vedúci autorského kolektívu a zostavovateľ Malej encyklopédie spisovateľov sveta (1978) a Encyklopédie spisovateľov sveta (1987). V oblasti populárno-náučnej literatúry rozvíjal biografický žáner. Autor životopisných monografií M. R. Štefánik (1968), Ľudovít Štúr (1971), Martin Kukučín (1975), Lev Nikolajevič  Tolstoj (1980), Vajanský (1988), ktoré vyšli vo viacerých vydaniach. Čitateľsky úspešné boli i jeho posmrtne vydané biografické knihy Martin Rázus – Básnik a politika (1993) a Milan Hodža (1994). R. 1963 – 69 zostavoval, redigoval a autorsky prispieval do slov. časti celošt. Kultúrnopolitického kalendára, spoločne s J. Michalkom zostavil monografiu Brezová pod Bradlom (1970), zodpovedný redaktor encyklopedického diela Slovensko – Dejiny, Príroda, Ľud 1 – 2, Kultúra 1 – 2 (1978 – 80).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

  Literárna veda

  • Ľudovít Štúr (1971)
  • Martin Kukučín (1975)
  • Lev Nikolajevič Tolstoj (1980)
  • Encyklopédie spisovateľov sveta (1987, vedúci autorského kolektívu a zostavovateľ)
  • Vajanský (1988)
  • Martin Rázus – Básnik a politika (1993)
  • Milan Hodža (1994)

  Editorská činnosť

  • Slovenský literárny album (1968, spoločne J. Juríček, V. Petrík)
  • Slovenský literárny almanach (1968, spoločné dielo: V. Petrík, J. Juríček)
  • Brezová pod Bradlom (1970, spoločne J. Juríček, J. Michálek)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BÁBIK, Ján: Živý odkaz takmer odstránenej knihy (Ján Juríček: Milan Rastislav Štefánik). In: Knižná revue , roč. XVII, 25. 4. 2007,
  BÁBIK, Ján: Živý odkaz takmer odstránenej knihy (Ján Juríček: Milan Rastislav Štefánik). In: Knižná revue, roč. XVII, 25. 4. 2007, č. 9, s. 11.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013