• Stručne o autorovi

  Ján MARŠÁLEK sa narodil 1. februára 1965 v Trenčíne. Za svoju prvú básnickú zbierku,  Finta v žite (1993, v spolupráci s Petrom
  Ján MARŠÁLEK sa narodil 1. februára 1965 v Trenčíne. Za svoju prvú básnickú zbierku,  Finta v žite (1993, v spolupráci s Petrom Chorvátom) získal prémiu v súťaži debutov Cena Ivana Kraska. Autor ďalších básnických zbierok: Cesta z kruhu (2001), Medzi nami (2001), Privolávanie rána (2008), Priečny rez (2012).  Kniha Cesta k bráne. Čítanie na každý deň (2014) obsahuje 366 krátkych zamyslení. Medzitým publikoval aj literárnokritické články, poviedky, recenzie, drobné prozaické útvary, poznámky a priebežne poéziu v literárnych časopisoch. Je členom Spolku slovenských spisovateľov.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Esej

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Ján Maršálek – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 130., 2015, č. 2, s. 160. REBRO, Derek: Tých pár
  ŠAH: Ján Maršálek – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130., 2015, č. 2, s. 160.

  REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XV.

  PUCHALA, Vlado: Keď motyka nevystrelí. In: Kultúrny život .  Roč. 27, č. 18 (1993), s. 9
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013