Ján Milov

Narodenie 13. 2. 1913 Nitra-Janíkovce
Úmrtie 9. 3. 1978 Zvolen • Pseudonym

  Marián Ján Milov, M. J. Milov
 • Životopis autora

  Obč. m. Ján Milo. Študoval na gymnáziu a v bohosloveckom seminári v Nitre, r. 1937 vysvätený za r. k. kňaza. V r. 1937 – 40 pôsobil ako

  Obč. m. Ján Milo. Študoval na gymnáziu a v bohosloveckom seminári v Nitre, r. 1937 vysvätený za r. k. kňaza. V r. 1937 – 40 pôsobil ako kaplán v Považskej Bystrici a v Trenčíne, v r. 1940 – 48 bol pracovníkom Nákupného ústredia potravných družstiev, súčasne v r. 1947 ukončil štúdium na Právnickej fakulte UK. Bol pracovníkom Všeobecného potravného družstva v Bratislave, v r. 1950 – 54 na nútených prácach v Jáchymovských baniach, v r. 1954 – 60 bol úradníkom Pohronských pivovarov vo Vyhniach, r. 1960 – 63 Stredoslov. konzervární v Lučenci, r. 1967 – 68 Zväzu výrobných družstiev v Prahe, r. 1969 – 73 v Bratislave, r. 1973 – 76 pracovníkom Krajského zväzu výrobných družstiev vo Zvolene. Autor básnických zbierok Rovnobežky (1938), Závetrie (1940), Rovina (1945); hier Junácke srdce, Môj syn, Salaš v bukovej doline; prekladal z latinčiny, nemčiny, francúzštiny a poľštiny, spolupracoval s rozhlasom, televíziou a filmom. Výber z jeho básní, úvah a dramatických scénok vyšiel v zbierke Mladé kroky (1941). Systematicky sa zaoberal štúdiom dejín slov. výrobných družstiev, čo sa odrazilo v jeho odbornom i umeleckom diele. V rkp. zanechal básnické zbierky, eseje, detské rozprávky a dramatické práce.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Rovnobežky (1938)
  • Závetrie (1940)
  • Mladé kroky (1941, výber z básní, úvah a dram. scénok)
  • Rovina (1945)

  Dráma

  • Junácke srdce
  • Môj syn
  • Salaš v bukovej doline

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013