Ján Sedlák

Narodenie 21. 4. 1914 Veľká Lodina
Úmrtie 24. 3. 2007 Bratislava • Pseudonym

  E. D. Klas; Ján Holický; Ján S. Lodinčan; Martin Hrab
 • Prekladá z jazykov

  Francúzsky jazyk
  Poľský jazyk
 • Životopis autora

  Študoval na gymnáziu v Košiciach (maturoval r. 1934), potom slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1934 – 38 na Jagelovskej

  Študoval na gymnáziu v Košiciach (maturoval r. 1934), potom slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1934 – 38 na Jagelovskej univerzite v Krakove a na Sorbonne v Paríži. R. 1938 – 41 stredoškolský prof. v Bratislave a v Trnave, 1940 – 42 dramaturg činohry SND a zároveň redigoval časopis Rozvoj a 1943 – 44 Kultúru, 1945 – 48 bol dramaturg Slov. filmu, 1948 – 54 stredoškolský pedagóg na gymnáziu, 1954 – 58 vedúci pracovník Výskumného ústavu pedagogického, kde r. 1955 založil a redigoval časopis Slov. jazyk a literatúra v škole, 1958 – 61 znova prof. na stredných školách v Bratislave, od 1961 vysokoškolský učiteľ na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, od 1979 žil na dôchodku v Bratislave. Od polovice 30. rokov bol stálym spolupracovníkom novín a časopisov Slovák, Slov. politika, Postup a Kultúra. Ako literárny historik sa predstavil monografickými prácami Literárne dielo Tichomíra Milkina a Básnický profil Andreja Žarnova (obe 1941). Zozbieral a autorsky spracoval štyri knihy slov. ľudových rozprávok V začarovanej krajine, O kráľovi, ktorému sa jedno oko smialo, druhé plakalo (obe 1943), O zlatom vtáčikovi (1945) a Fuk do diery (1946). Po 1945 sa prezentoval odbornými štúdiami a článkami o autoroch a dielach francúzskej a poľskej klasickej i modernej literatúry, odbornými prácami z teórie vyučovania literatúry a bohatou prekladateľskou tvorbou prozaických a dramatických diel z francúzštiny a poľštiny (H. de Balzac, J. Verne, H. Sienkiewicz a i.). Napísal román pre mládež Vzrušenie (1969). Autor vysokoškolských učebníc Rozprávka, povesť, poviedka v literatúre pre mládež (1971), Epické žánre v literatúre pre mládež (1972), Osobnosti a diela vo svetovom realistickom románe (1975); odbornej publikácie K problémom činohry Národného divadla v období Slovenského štátu 1941 – 1945 (1992); memoárov Moje polstoročie (1995).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Pre deti a mládež

  • O kráľovi, ktorému sa jedno oko smialo, druhé plakalo (1943)
  • V začarovanej krajine (1943)
  • O zlatom vtáčikovi (1945)
  • Fuk do diery (1946)
  • Vzrušenie (1969)

  Literatúra faktu

  • Moje polstoročie (1995)

  Odborná literatúra

  • K problémom činohry Národného divadla v období Slovenského štátu 1941 – 1945 (1992)

  Literárna veda

  • Básnický profil Andreja Žarnova (1941)
  • Literárne dielo Tichomíra Milkina (1941)
  • Rozprávka, povesť, poviedka v literatúre pre mládež (1971)
  • Epické žánre v literatúre pre mládež (1972)
  • Osobnosti a diela vo svetovom realistickom románe (1975)

  Editorská činnosť

  • Slovenská kniha (1942, spolu s Jánom Mešťančíkom)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Ján Sedlák – 90. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 4, s. 158.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013