Ján Skalka

Narodenie 9. 5. 1900 Spišské Vlachy
Úmrtie 7. 6. 1982 Bratislava • Pseudonym

  Ján Lônik, Štefan Hámorník
 • Životopis autora

  Obč. m. Vojtech Mládek. R. 1920 zmaturoval na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. Do r. 1939 pôsobil ako učiteľ v Hrišovciach, Žakarovciach,

  Obč. m. Vojtech Mládek. R. 1920 zmaturoval na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. Do r. 1939 pôsobil ako učiteľ v Hrišovciach, Žakarovciach, Vyšnej Hutke, Buziciach-Bernatovciach, Prešove, r. 1939 – 45 dôstojník z povolania, 1945 – 56 vedúci literárno-dramatickej redakcie Čs. rozhlasu v Košiciach, 1956 – 61 vedúci literárno-dramatického vysielania Čs. televízie v Bratislave, od 1961 na dôchodku. Literárne začínal ako prispievateľ do rozhlasu a do týždenníka Priekopník, do denníkov Východoslov. Pravda a Pravda. V Slov. pohľadoch mu 1950 – 51 vyšlo niekoľko poviedok. R. 1927 debutoval v rozhlase dramatizaciou Kukučínovej poviedky Na salaši, pre rozhlas upravoval hry J. G. Tajovského, I. Stodolu, J. Barča-Ivana a i., písal aj pôvodné rozhlasové hry (Pomätená, 1945; Sabotáž, 1947; Ohnivko krvi, 1948; Kopaničiari, 1950; Tunel, 1951; Rub a líc, 1959; Truc na truc, 1960). Dramatická tvorba - hry: Zavrhnutá (1946), Kmotrovci (insc. 1948, knižne 1949), Kozie mlieko (1949), Krompašská vzbura (1956), Košibovci (1960), Zoči-voči (1960), Proces (1975). Autor knihy poviedok Príbehy dneška (1953).Prekladal z ruštiny a maďarčiny.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Príbehy dneška (1953)

  Dráma

  • Zavrhnutá (1946)
  • Kmotrovci (1948, insc., knižne 1949)
  • Kozie mlieko (1949)
  • Krompašská vzbura (1956)
  • Košibovci (1960)
  • Zoči-voči (1960)
  • Proces (1975)

  Rozhlasová tvorba

  • Na salaši (1927)
  • Pomätená (1945)
  • Sabotáž (1947)
  • Ohnivko krvi (1948)
  • Kopaničiari (1950)
  • Tunel (1951)
  • Rub a líc (1959)
  • Truc na truc (1960)

  Iné

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013