Ján Stanislav

Narodenie 12. 12. 1904 Liptovský Ján
Úmrtie 29. 7. 1977 Liptovský Mikuláš


 • Krajina pobytu

  Slovensko
 • Národnosť

  Slovenská
 • Životopis autora

  Ján Stanislav sa narodil 12. decembra 1904 v L. Jáne, maturoval na gymnáziu v L. Mikuláši. Vyštudoval Filozofickú fakultu v Bratislave,

  Ján Stanislav sa narodil 12. decembra 1904 v L. Jáne, maturoval na gymnáziu v L. Mikuláši. Vyštudoval Filozofickú fakultu v Bratislave, študoval aj v Paríži, Krakove a Lubľane. Pôsobil ako asistent na Karlovej univerzite v Prahe a vysokoškolský profesor na bratislavskej Univerzite Komenského. Počas vyše 40-ročného pedagogického pôsobenia vštepoval základy jazykovedy a lásku k slovenskému jazyku stovkám študentov a vychoval celé generácie jazykovedcov – slovakistov a slavistov. Vo vedecko-výskumných prácach sa zaoberal dialektológiou, staroslovienčinou, pôsobením Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy, dejinami slovenského jazyka a Slovákov vôbec. Napísal množstvo odborných kníh, štúdií a článkov, okrem iného päťzväzkové Dejiny slovenského jazyka, Liptovské nárečia, Starosloviensky jazyk, Slovenská výslovnosť, Po stopách predkov a ďalšie. Jeho meno poznajú jazykovedci v Tokiu aj Paríži a nezabudli na neho ani Liptovskojánčania. J. Hlavienka nám povedal: „Bol to veľmi milý, skromný a spoločenský človek, mal rád ľudí a ľudia mali radi jeho. Niekedy sa javil ako samotár a často býval zamyslený. Rád chodieval na prechádzky. Ľudí vždy srdečne zdravil a keď napríklad v obchode niekto prehovoril nespisovne, opravil ho: „Teta, to nie je sáček. Po slovensky je to vrecúško.“ Profesor Ján Stanislav bol predsedom Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV, čestným predsedom Jazykovedného odboru MS, členom Slovenského komitétu slavistov, držiteľom mnohých ocenení a medailí v oblasti jazykovedy. Zomrel 29. júla 1977 v L. Mikuláši.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Odborná literatúra

 • Monografie a štúdie o autorovi

  KAČALA, Ján: Panoráma slovenských jazykovedcov slovakistov v 20. storočí. Ján Stanislav (1904 – 1977). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134,
  KAČALA, Ján: Panoráma slovenských jazykovedcov slovakistov v 20. storočí. Ján Stanislav (1904 – 1977). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 25 – 30.

  HANDŽÁRIK, Július: Prevratné objavy o slovenskej identite. Pripomíname si štyridsať rokov od úmrtia profesora Ján Stanislava. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 6. 9. 2017, č. 29 – 30, s. 8. 

  ČELKOVÁ, Lýdia: Ján Stanislav: Odkryté mená slovenských miest a dedín. In: Knižná revue, roč. XIX, 15. 4. 2009, č. 8, s. 10.

  RIŠKOVÁ, Lenka: Inšpirujúce dielo slavistiky (Ján Stanislav: Slovenský juh v stredoveku II.). In: Knižná revue, roč. XV, 16. 2. 2005, č. 4, s. 3.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013