Ján Vladimír Ormis

Narodenie 3. 6. 1903 Bingula (Srbsko)
Úmrtie 18. 4. 1993 Bratislava • Pseudonym

  Abstemius, Dr. J. O., Jaroslav, Laik, Sriemsky
 • Životopis autora

  V r. 1914 – 22 študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Novom Sade, r. 1922 – 24 na právnickej fakulte univerzity v Záhrebe, r. 1924 – 27

  V r. 1914 – 22 študoval na gymnáziách v Banskej Bystrici a v Novom Sade, r. 1922 – 24 na právnickej fakulte univerzity v Záhrebe, r. 1924 – 27 na Právnickej fakulte UK, r. 1939 – 44 externe na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Pôsobil ako praktikant na súdoch v Banskej Bystrici a vo Zvolene, r. 1930 – 32 bol referentom Matice slov. v Martine, v r. 1932 – 49 pracovníkom súdnictva, napokon hlavný sudný radca v Košiciach, Ružomberku, Martine a v Bratislave, r. 1949 – 63 vedeckým pracovníkom Literárnovedného ústavu SAVU, resp. SAV v Bratislave. Vo výskumnej práci sa zameral najmä na slov. literaturu 19. stor. Autor stoviek štúdií a článkov uverejnených v odborných periodikách (Sborník Matice slov., Prúdy, Bratislava, Slov. literatúra, Litteraria a i.), v ktorých sa na základe pramenného výskumu sústredil na spresňovanie a doplňovanie biograficko-bibliografických a literárnych faktov. Knižne mu vyšli diela: Zo slovenskej minulosti národnej a literárnej (1932), Rozhovory s baťkom Škultétym (1933), Kultúrne snahy Slovákov v Juhoslávii (1935), Pamäti dolnozemského buditeľa (1937), Slovník slovenských pseudonymov (1944), Literárna činnosť Jozefa Maliaka (1947), Bibliografia Jána Kollára (1954), Súčasníci o Ľudovítovi Štúrovi (1955), Bibliografia Ľudovíta Štúra (1958), Doplnky a opravy k Riznerovej bibliografii (1972), O reč a národ (1973), Marína Ormisová spomína (1979), Personálna autobibliografia (1983) a i. Redaktor knižného vydania Riznerovej Bibliografie písomníctva slovenského. Zaslúžil sa o vydanie diel viacerých slov. spisovateľov (S. Chalupka, J. Záborsky, P. O. Hviezdoslav, M. Kukučín, J. G. Tajovský, Ľ. Štúr, J. M. Hurban, G. K. Zechenter-Laskomerský a i.), ktoré doplnil doslovmi a poznámkovým aparátom.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literatúra faktu

  • Kultúrne snahy Slovákov v Juhoslávii (1935)
  • Pamäti dolnozemského buditeľa (1937)
  • Marína Ormisová spomína (1979)

  Literárna veda

  • Zo slovenskej minulosti národnej a literárnej (1932)
  • Rozhovory s baťkom Škultétym (1933)
  • Slovník slovenských pseudonymov (1944)
  • Literárna činnosť Jozefa Maliaka (1947)
  • Bibliografia Jána Kollára (1954)
  • Súčasníci o Ľudovítovi Štúrovi (1955)
  • Bibliografia Ľudovíta Štúra (1958)
  • Doplnky a opravy k Riznerovej bibliografii (1972)
  • O reč a národ (1973)
  • Personálna autobibliografia (1983)

  Editorská činnosť

  • Bibliografia písomníctva slovenského (autor Rizner)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013